Чисельні методи аналізу процесів обробки металів тиском

НПП, що забезпечують викладання Проф. Калюжний Володимир Леонідович

Доц. Горностай Вадим Миколайович

Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП Калюжний: 098-273-4419; kwl_2011@ukr.net

Горностай: 050-535-86-53;gornwad@ukr.net

Короткий опис дисципліни (програмні цілі) Дисципліна (кредитний модуль) -„Чисельні методи аналізу процесів обробки металів тиском  (ЧМАП ОМТ) являє собою подальший розвиток і прикладну частину раніше вивченого курсу «Теорія пластичної деформації». Цей курс викладається магістрам.

Визначення параметрів процесів обробки металів тиском (ОМТ) на стадії проектування технологій за допомогою створення математичних моделей на базі теоретичних методів суттєво скорочує час на удосконалення існуючих, розробку та впровадження нових технологічних процесів. Математичні моделі, які створені з використанням чисельних методів, повинні враховувати основні фактори, які впливають на процеси формоутворення виробів, і тим самим описувати формозміну металу, що відповідає дійсності.

Для теоретичного аналізу процесів обробки металів тиском необхідно обґрунтовувати використання того чи іншого теоретичного методу. Так для наближеного і швидкого визначення зусилля деформування заготовки конкретних розмірів можливе використання метода верхньої оцінки. Отримати формули для визначення зусилля деформування, розподілу напружень на контактуючих поверхнях між металом і деформуючим інструментом дозволяє інженерний метод. Деформований стан металу, вирази для визначення зусилля деформування і розмірів осередку деформації можна отримати використовуючи метод балансу потужностей або балансу робіт. Кінцеву геометрію виробів, точний розподіл питомих зусиль на деформуючому інструменті, розподіл напружень і деформацій по об’єму здеформованої заготовки, прогнозування механічних властивостей виробів дозволяє використання метода скінчених елементів.

Вивчення дисципліни підкріплюється виконанням чотирьох лабораторних робіт де вивчаються використання для аналізу процесів обробки металів тиском аналітичних теоретичних методів – верхньої оцінки, інженерний, балансу потужностей та чисельний метод скінченних елементів.

Під час вивчення дисципліни виконується розрахунково-графічна робота, у якій створюються математичні моделі різноманітних процесів обробки металів тиском на базі чисельного методу скінченних елементів та проводиться комп’ютерне моделювання з подальшим аналізом результатів розрахунку.

Вивчення дисципліни „Чисельні методи обробки металів тиском”  (ЧМАП ОМТ) відіграє дуже важливу роль в підготовці фахівців, оскільки розглядає питання визначення розрахунковим шляхом параметрів процесів ОМТ без доопрацювання їх трудомісткими з великою вартістю і вимагаючих багато часу  експериментальними роботами.

Знання з цієї дисципліни  потрібні для поглиблення знань з дисциплін “Технологія холодного листового штампування і конструювання штампів”, “Технологія гарячого об’ємного штампування”, “Технологія холодного об’ємного штампування” та для вивчення дисциплін “Теоретичний аналіз процесів обробки металів тиском”,  «Інтенсифікація листового штампування» та інших.

Форми та технології навчання Форми навчання: денна і заочна. Форми навчання: денна і заочна. Лекції та лабораторні роботи будуть проводитися в режимі відеоконференції в ZOOMi
Посилання на робочу програму (силабус) та РСО
Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали