History of DepartmentИстория кафедрыІсторія кафедри

Аспірант Піманов Валерій Володимирович (випускник 2009 р.). Виконує наукову роботу по удосконаленню процесів холодного обємного штампування деталей. Має 5 наукових публікацій та 5 патентів. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці промисловості: Професор Ноговіцин Олексій Володимирович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України, директор дипартаменту науково-технічного та інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості Міністерства промислової політики України. Читає лекції з дисціплин “Системи управління промисловим обладнанням ” та інші. Має 125 наукових публікацій. Професор Стародуб Микола Павлович – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, директор центру перспективних технологій Банкнотно-монетного двору НБУ. Читає курс “Теорія автоматичного регулювання та гнучки виробничі системи ковальсько-штампувального виробництва” Має 159 наукових публікацій, з них 26 винаходів. Академік Академії технологічних наук України. Професор Баглюк Геннадій Анатолійович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом Інституту проблем матеріалознавства НАН України, випускник кафедри с 1978 року. Викладає курс “Проектування цехів”, керівник філії кафедри у ІПМ НАН України. Має 120 наукових публікацій, в тому числі винаходи. Старший викладач Лисенко Олег Миколайович – генеральний директор ТОВ “АСКОН КР”. Читає курси “САПР ковольсько-штампувального оснащення” та “САПР обладнання”. Має більше 20 наукових публікацій. Лабораторією кафедри з 2006 року завідує Гаврилов Іван Володимирович, який закінчив Комунарський гірничо-металургійний інститут (1976 р.) по спеціальності «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Працював технологом і конструктором на НВО «Електронмаш», ЗАТ «АТЕК». Навчально-допоміжний персонал кафедри: Провідний інженер Вовченко Тетяна Михайлівна у КПІ працює з 1982 р. В 1986 р. закінчила приладобудівний факультет за спеціальністю «Прилади точної механіки». Учбовий майстер Людмила Андріївна Болдесова, працює на кафедрі з 1996 року, займається матеріально-технічним забезпеченням, веде облік зберігання матеріальних цінностей, завідує архівом та бібліотекою кафедри. Видатні працівники промисловості, науки і освіти – випускники нашої кафедри: П. Я. Лісняк – директор Харківського тракторного заводу, Горьковського автомобільного заводу, Міністр автомобільної промисловості СРСР; Є. Г.  Сажин – директор Харківського заводу, Міністр місцевої промисловості України; Хе Гуань-Юань – Міністр важкої промисловості Китайської Народної Республіки; П. С. Наумов – головний технолог “Ростсільмашу”; М. Т. Селін – головний інженер Всесоюзного виробничого об’єднання “Союзкузмаш”; А. Ф.Надточенко – генеральний конструктор ковальсько-пресового устаткування Новокраматорського машинобудівного заводу; Ю.В. Загоровський – генеральний директор ВО “Приладобудівник” (м.Харків); А. Я.Висоцький – директор підшипникового заводу (м.Мінськ); О. П.Вентцьковський – головний інженер Богуславського заводу; В. І. Семендій – директор Ковальсько-пресового заводу АТ КамАЗ, заступник генерального директора з науково-технічної роботи КамАЗу; О. П.Галєта – головний інженер ВО “Реле і автоматики”. Керівник служби віце-прем’єра України у 1993-1996 роках; В. О. Пихтін, заступник Голови Комітету державної безпеки України; В. М. Панібратець – головний конструктор відділу спеціальних пресів Дніпропетровського заводу “Тяжгідропрес”; І. І. Калініченко – головний інженер НВО “ЕНІКМАШ” (м.Воронеж); В. О. Мельник – заступник директора з наукової роботи НВО “ЕНІКМАШ” (м.Воронеж); В. А.Радчук – заступник директора ВО ім. Артема (м. Київ); О. П.Бабич – головний технолог ВО “Електронмаш” (м.Київ); Г. О. Кривов – голова правління ВАТ “Український НДІ авіаційної технології”; Ю. О. Плєснєцов – завідувач кафедри ОМТ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”; О.М. Лисенко – генеральний директор ТОВ “АСКОН КР”; В.М. Смірнягін – генеральний директор спільного підприємства. Випускники кафедри – доктори наук: 1. Борисенко В. О., доктор технічних наук; 2. Ляшенко Б. А., доктор технічних наук; 3. Забашта В. Ф., доктор технічних наук; 4. Согришин Ю. П., доктор технічних наук; 5. Степанов Г. В., доктор технічних наук; 6. Хамаза Л. А., доктор технічних наук; 7. Стрижало В. О., доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України; 8. Черваньов Д. М., доктор економічних наук; 9. Каташинський В.П., доктор технічних наук; 10. Бобир М. І., доктор технічних наук; 11. Левітас В. І., доктор технічних наук; 12. Чер Ласло., доктор технічних наук; 13. Скрябін С. Д., доктор технічних наук; 14. Кривов Г. О., доктор технічних наук; 15. Гогаєв К. О., доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України; 16. Кушпель О. К., доктор фізико-математичних наук; 17. Тітов В. А., доктор технічних наук; 18. Стеблюк В. І., доктор технічних наук; 19. Кривда Л. Т., доктор технічних наук; 20. Пшенишнюк О. С., доктор технічних наук; 21. Богініч О. Є., доктор технічних наук; 22. Баглюк Г. А., доктор технічних наук. Понад 55 осіб стали кандидатами наук, причому безпосередньо на кафедрі підготували й захистили дисертацію більше 20 випускників. Протягом останніх років співробітниками кафедри було видано такі навчальні посібники та монографії: 1. Технология листовой штамповки. Курсовое проектирование  / Стеблюк В. И., Марченко В. Л., Белов В. В. и др./ – К.: Вища школа, 1983. – 280 с.; 3. Гидропрессование инструментальных сталей. /Чер­ный Ю.Ф., Спусканюк В. З., Лядская А. А. и др./ – К.: Техніка, 1987. – 216 с.; 4. Зміцнення металів методом гідропресування/Ю.Ф.Чорний та ін. 5. Кривда Л. Т. Теорія і практика штампування обкочуванням – К.: вид. “КПІ”, 1998 – 179 с.; 6. Спеціальні методи обробки металів тиском /Шама­рін Ю. Є., Коваленко C. С., Кривда Л. Т., Лис В. Т./ – К.: НМК ВО, 1992. – 206с. 7. Моделювання системних характеристик в економіці /Лавінський Г. В., Пшенишнюк О. С., Устенко С. В., Шарапов О. Д. / – К.: ЕКМО, 2004. – 169с.; 8. Підвищення стабільності і прибутковості підприємств. (Методи реструктуризації і реінжинірингу) /Лавінський Г. В., Пшенишнюк О. С., Устенко С. В./ – К.: ЕКМО, 2005. – 250с.; 9. Моделювання економічної динаміки: Навчальний посібник. / Лавінський Г. В., Бушуєва І. В., Пшенишнюк О. С., Устенко С. В./ – К.: ЕКМО, 2003. – 128с.; 10. Фінансова оцінка майна та операції з нерухомістю. Учбовий посібник для вищ. навч. закладів. /Пшенишнюк О. С., Павловська Н. О., Павловська О. В./ – К.: ПП «Екмо», 2005. – 372 с.; 11. Динамическая трещино-стойкость конструкционных материалов. /Степанов Г. В., Маковей В. О./ – К.: Издательство «Наукова думка», 1993. – 144с.; 12. Конструкции из металлических конструкционных материалов /Кривов Г. А., Титов В. А. и др./ – К.: Техника, 1992. – 244с.; 13. Современные технологии обработки и сборки изделий машиностроения /Кривов Г. А., Титов В. А. и др./ – К.: Техника, 1993. – 143с.; 14. Моделирование и расчет элементов конструкций из неоднородных материалов /Шульга Н. А., Кривов Г. А., Титов В. А. и др./ – К.: Техника, 1996. – 244с.; 15. 35 лет на рынке высоких технологий /Кривов Г. А., Бабушкин А. И., Титов В. А. и др./ – К.: МИИВЦ, 1999. – 231с.; 16. Технология производства авиационных двигателей, ч.3: Методы обработки деталей авиационных двигателей /Богу­слаев В. А., Качан А. Я., Титов В. А. и др./ – Запоріжжя: «Мотор Сич», 2006. – 638с. 17. Листовая штамповка с использованием импульсных нагрузок /Чачин В. Н., Шамарин Ю. Е., Журавський А. Ю. и др./ – К: УМК ВО, 1989. – 108с. 18. Стеблюк В. И., Кузьменко Ю. А. Прогрессивная технология и современное оборудование для обработки металлов давлением // – К.: УкрНИИНТИ, 1973. – 56 с. 19. Низков А. А. Гидропривод кузнечно-прессовых машин. Учебное пособие  – К: КПИ, 1982. – 67с. 20. Низков А.А. Гидропрессовые установки. приводы и распределительные устройства (Конспект лекций) – К: КПИ, 1961. – 139 с. 21. Высокоскоростные методы обработки металлов давленим /Под. ред.проф. Титова В.А. – К. : изд. СПД Карпук С.В., 2008 – 322с. Підготовка фахівців та зв’язки кафедри Кафедра підготувала понад 4000 фахівців з обробки металів тиском. Серед випускників кафедри академіки, члени-кореспонденти академії наук, більше 20 докторів наук, більше 50 кандидатів наук, сотні керівників державних і приватних підприємств, державні службовці вищого рівня. Кафедра готує фахівців для інститутів НАН України і має з ними спільні навчальні центри: Інститутом проблем матеріалознавства, Інститутом електрозварювання, Інститутом надтвердих матеріалів, Інститутом металофізики та іншими. Випускниками кафедри забезпечуються провідні державні підприємства: АНТК ім. Антонова, Авіант, ДХК „Артем”, „Трактородеталь”, „Арсенал” та багато приватних підприємств. Кафедра плідно співпрацює з спорідненими кафедрами університетів Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Дніпродзержинська, Алчевська, Запоріжжя, Кіровограда, Луцька та Краматорська. Студенти кафедри неодноразово перемагали на Всеукраїнських студентських олімпіадах з обробки металів тиском, деталей машин та інших.