History of DepartmentИстория кафедрыІсторія кафедри

розширив виробничі зв’язки кафедри з підприємствами суднобудівної промисловості, на яких було створено три філіали кафедри. За ініціативою Ю. Є.Шамаріна при КПІ було створено  Асоціацію фахівців обробки матеріалів тиском ВУЗів, науковців і працівників промисловості країн СНГ. Установчі збори, на яких було схвалено Статут та інші програмні документи, відбулися в КПІ в травні 1991 року. В 1992 році Ю. Є. Шама­ріна було обрано академіком Академії інженерних наук України. Аналізуючи діяльність кафедри, варто відзначити, що інтенсивний розвиток усіх напрямків її діяльності відбулися в 60–80 роки. Так, якщо в 60-х роках минулого століття на кафедрі працювало 8–9 викладачів, 1–2 співробітники НДС та 3 лаборанти, серед них старійшина кафедри Олександр Степанович Єрошевський, то в 1991–92 навчальному році в штаті кафедри вже працювало 18 викладачів, 13 наукових співробітників та інженерів, 6 осіб навчально-допоміжного персоналу: завідувач лабораторією Ю. С. Артеменко, інженер з навчального процесу Л. І. Кривова, ст. лаборанти Т. І. Дзюба, Бабинець Ю. А., висококваліфікований робітник Степанець Ю. С., лаборант Довгуцька О. В. Загальнонаціональна системна економічна криза, яка розпочалася у 1992 році, мало не паралізувала наукову роботу кафедри. Відсутність державного фінансування, занепад машинобудування – основного замовника наукових розробок кафедри – призвели до того, що наукові роботи виконувалися лише на ентузіазмі викладачів та науковців. В умовах, коли заробітна плата асистента відповідала 10 доларам США, а доцента – 20, щоб якось годувати сім’ї, багато молодих співробітників кафедри змушені були поміняти роботу. З «молодих» лишилися працювати на кафедрі лише Калантир С. Ф., Сабол С. Ф. і  І.  Л. Семеренко. Але скрута не буває  вічною. Завдяки енергійності В. І. Стеблюка, якого у 1994 році було обрано завідувачем кафедри, доцентів В. Л. Калюжного і В. О. Маковея, який прийшов працювати на кафедру у 1995 році, наукові розробки продовжувались. Працювати на кафедрі залишились найбільш здібні випускники  Михайло Орлюк, Юрій Бородій, Ольга Холявік. В навчальний процес було введено нові курси: “Основи теорії зношування та змащення” (В. Маковей),  “Методи вимірювання та реєстрації процесів обробки металів тиском” (С. Добровлянський), “Технологія виготовлення виробів із пластмас”  і “Технологія композиційних матеріалів” (В. Тітов). В. Стеблюком була проведена робота щодо відкриття на кафедрі нової спеціалізації «Спеціальна техніка і спорядження», щоб готувати фахівців у галузі розробки і виготовлення стрілецької зброї і спорядження. Знаменним для кафедри став 1999 рік, в якому три доценти захистили докторські дисертації і отримали науковий ступінь доктора технічних наук: Володимир Іванович Стеблюк (тема дисертації “Разработка теории и методов интенсификации формоизменяющих операций листовой штамповки»)“, Леонід Трохимович Кривда (тема дисертаційної роботи:  “Наукові основи штампування обкочуванням, ресурсозберігаючі технології та спеціалізоване обладнання”,  і Олександр Сидорович Пшенишнюк (тема дисертації: “Научные основы снижения энерго- и металлоемкости оборудования и технологии для штамповки в условиях подвижного локализованого очага дефор­мации”). У жовтні 2005 року завідувачем кафедри було обрано випускника кафедри 1972 року, доктора технічних наук, професора Тітова Вячеслава Андрійовича. Досвід попередньої роботи і наукові зв’язки із промисловими підприємствами дозволили йому активізувати наукову роботу на кафедрі за господарськими договорами з промисловими підприємствами України. Активно почала відновлюватись навчальна та науково-лабораторна база кафедри, впроваджуватись сучасне обладнання та технології для проведення експериментальних досліджень. Наявність договірної тематики дозволила широко залучати до виконання наукової роботи студентів кафедри, підвищувати якість дипломних та магістерських робіт. Студенти  кафедри  Р. Борис, В. Акопян, Д. Шкарлута, Д. Демченко стали переможцями заключного етапу Всеукраїнських олімпіад з обробки металів тиском, які проходили на базі кафедри у 2007 році. У 2005 році було запрошено очолити Державну екзаменаційну комісію по спеціальності доктора технічних наук Ноговіцина Олексія Володимировича, начальника Головного науково-технічного управління Міністерства промислової політики України.