Теми робіт

8. 05050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

код і назва напряму підготовки або спеціальності)

 

Навчальна група МДм –51

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові  студента Назва дипломного проекту Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника ДП
1. Баляс Андрій Анатолійович Інтенсифікація процесів витягування з потоншенням заготовок, які отримані холодним видавлюванням проф., д.т.н., проф.

Калюжний В.Л.

2. Білоус Максим Петрович Пристрій з універсальною роликовою матрицею для профілювання внутрішньої поверхні коротких трубчастих заготовок пресуванням на оправці проф., д.т.н., проф.

Стеблюк В.І.

3. Голощапов Дмитро Олександрович Оптимізація технології отримання тонкостінних виробів методом гарячого видавлювання з застосуванням модифікованого критерію пластичності проф., д.т.н.,с.н.с.

Штерн М.Б.

4. Донченко Ярослав Сергійович Зношування та пошкодження рейок та коліс залізничного транспорту доц., к.т.н., с.н.с.

Маковей В.О.

5. Івасюк Сергій Андрійович Прокатний стан для профілювання внутрішньої поверхні подовжених трубчастих заготовок прокатуванням на оправці. проф., д.т.н., проф.

Стеблюк В.І.

6. Ішкова Катерина Миколаївна Вплив  умов безперервної валкової розливки і подальшої обробки на механічні властивості плоскої продукції з алюмінієвих сплавів високої міцності проф., д.т.н., с.н.с.

Ноговіцин О.В.

7. Кельбас Олександр Павлович Розробка конструкції експериментальної машини валкової розливки і методики отримання на ній тонких металевих штаб проф., д.т.н., с.н.с.

Ноговіцин О.В.

8. Кирилюк Степан Федорович Закономірності процесів ущільнення, формозміни та структуроутворення при гарячому деформуванні спечених алюмоматричних композитів проф., д.т.н., проф.

Баглюк Г.А.

9. Рехта Олександр Сергійович Особливості процесу формоутворення мембран з алюмінієвих сплавів в ізотермічних умовах зав. кафедри, д.т.н., проф.

Тітов В.А.

10. Ришівська Наталія Григорівна Концепція створення обладнання і оснащення для комплексного штампування обкоченням проф., д.т.н., доц.

Гожій С.П.

11. Сохан Дмитро Володимирович Прокатування металевих  виробів в гвинтоподібних валках доц., к.т.н., с.н.с.

Маковей В.О.

12. Стародуб Олександр Олександрович Особливості ізотермічного штампування тонкостінних елементів з алюмінієвих сплавів зав.кафедри, д.т.н., проф. Тітов В.А.
13. Толочко Антон Володимирович Закономірності процесів ущільнення, формозміни та структуроутворення при гарячому деформуванні спечених титаноматричних композитів проф, д.т.н., проф.

Баглюк Г.А.

14. Унгурян Сергій Ілліч Холодне пряме видавлювання виробів з заданими механічними властивостями здеформованого металу проф., д.т.н., проф.

Калюжний В.Л.

15. Харчук Юлія Василівна Обтиск вісесиметричних трубчатих виробів з горловиною в профільованих матрицях доц., к.т.н., доц.

Сабол С.Ф.

16. Шетманюк Денис Юрійович Технологічний процес виготовлення дисків автомобільних колес обкочуванням проф., д.т.н., доц

Гожій С.П.

Теми завершених магістерських дисертацій 2013р.

Спеціальність 8. 05050203 “Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування”

Прізвище студента Тема роботи Прізвище наукового керівника
1. Демиденко Євгеній Анатолійович

Підвищення зносостійкості деталей машин та штампів нанесенням зносостійких покриттів

Маковей В.О.

доцент

2. Калантир В’ячеслав Сергійович

Дослідження процесів гарячого штампування порошкових композитів на основі шламових відходів підшипникової сталі

Баглюк. Г.А.

професор

3. Надводнюк Дмитро Миколайович

Особливості вирубування круглих деталей з тонколистового матеріалу і фольги (s<0,5мм)

Яворовський В.М. доцент
4. Пилипчук Олексій Олександрович

Формоутворення елементів деталей типу моноколіс з алюмінієвих сплавів у твердо-рідинному стані

Тітов В.А.

професор

5. Ткаченко Олександр Миколайович Розробка технології та устаткування для виготовлення будівельних металевих конструкцій Калюжний В.Л. професор
6. Халик Олександр Пилипович

Механізм обкочування для пресу 5МН з підвищеними експлуатаційними характеристиками

Гожій С.П..

професор

7. Хруленко Володимир  Валерійович Формоутворення елемента пера лопатки з неоднорідних металів Тітов В.А.

професор

8. Чернишов Юрій  Валерійович Знаходження деформацій і напружень в поперечному перетині трубчастого виробу за плоского дорнування Яворовський В.М. доцент

Теми дипломних робіт магістрів групи МДм-61

спеціальність 8.090206 Обладнання для обробки металів тиском

Прізвище студента Тема роботи Прізвище керівника
1. Акімкін Андрій Миколайович

Дослідження впливу напруженого стану на зносостійкість поверхні зміцненої комбінованими методами

Маковей В.О.

доцент

2. Бень Ігор Володимирович

Дослідження пружних прогинів заготовки на першій стадії вирубування

Яворовський В.М. доцент
3. Буглєєва Ірина Олександрівна

Залучення теорії гнучких пластин і оболонок до операції вирубування: дослідження прогинів тонкого матеріалу (до 0,5мм) перед розділенням

Яворовський В.М. доцент
4. Гараненко Тетяна Романівна

Обґрунтування та розробка процесу ізотермічного пресування заготовок лопаток та моноколіс газотурбінних двигунів

Тітов В.А.

професор

5. Даниленко ВІталій Олександрович Спосіб і пристрій для відокремлення заготовок від прутків обкочуванням Гожій С.П..

професор

6. Івасенко Олексій Ігорович

Модернізація гідропресу для виконання гідромеханічного штампування

Стеблюк В.І.

професор

7. Кінько Ірина Миколаївна Залучення теорії гнучких пластин і оболонок до операції вирубування: дослідження прогинів тонкого матеріалу (0,5…1мм) перед його розділенням Яворовський В.М. доцент
8. Мельник Оксана  Володимирівна Пресування прутків із тугоплавких металів Калюжний В.Л. професор
9. Марущак Михайло Михайлович Дослідження випливу швидкості деформування в’язко-пластичного матеріалу на течію при осаджуванні Ноговіцин О.В.

професор

10. Мельник Володимир Сергійович Розробка метода створення наноструктури при РКУ – пресуванні алюмінієвих сплавів Маковей В.О.

доцент

11. Ніколенко Микола Сергійович Розробка метода створення наноструктури при РКУ – пресуванні алюмінієвих сплавів Калюжний В.Л. професор
12. Печенка Катерина Євгенівна Вдосконалення технологічного процесу виготовлення фланцевих деталей із кільцевої зварної заготовки Гожій С.П.

професор

13. Тарасюк Михайло Федорович Ротаційне витягування тонкостінних оболонок Стеблюк В.І.

професор

14. Шевчук Денис Володимирович Прес для вирубних операцій з дезаксіальним кривошипно-шатунним механізмом Добровлянський С.М.

доцент

15. Шмельова Світлана Анатоліївна Конструкторсько-технологічний аналіз, розробка процесів та оснащення для штампування заготовок моноколіс газотурбінних двигунів Тітов В.А.

професор

Теми дипломних робіт магістрів групи МДм-51

спеціальність 8.090206 Обладнання для обробки металів тиском

Прізвище студента Тема роботи Прізвище керівника
1. Богодіст Єгор Ігорович

Експериментально-теоретичне обґрунтування процесу виготовлення біметалевих трубчастих елементів витягуванням

Тітов В.А.

професор

2. Гальчинецький Олег Миколайович

Аналогове та комп’ютерне моделювання процесу витягування коробчастих деталей

Стеблюк В.І.

професор

3. Козаченко Іван Васильович

Дослідження процесів деформування спечених пористих заготовок в незамкнутих об’ємах.

Баглюк Г.А.

доцент

4. Корнійченко Павло Олександрович

Знаходження напружень і пластичних деформацій у приконтактному шарі за холодного деформівного протягування

Яворовський В.М. доцент
5. Коровін Іван Андрійович Дослідження технологічних властивостей матеріалів для виготовлення комбінованих штампозварних балонів Стеблюк В.І.

професор

6. Ландар Роман Миколайович

Підвищення технологічних можливостей штампування-обкочування шляхом керування кінцевих параметрів спеціалізованого обладнання

Гожій С.П.

доцент

7. Литвиненко Віктор Володимирович Дослідження стійкості карбувальних штемпелів виготовлених із інструментальних сталей Стародуб М.П.

професор

8. Носенко Андрій Ігорович Закономірності формоутворення штампуванням обкочуванням вісесиметричних деталей із кільцевої та циліндричної заготовки Гожій С.П.

доцент

9. Паляничко Євген Миколайович Прогнозування та забезпечення якості виробів в процесах обтискування Калюжний В.Л.

професор

10. Пархомчук Віталій Анатолійович Дослідження змін механічних властивостей та структури металів після пресування за різними схемами. Маковей В.О.

доцент

11. Пахолко Сергій Анатолійович Прогнозування та забезпечення якості виробів в процесах відбортування Калюжний В.Л. професор
12. Савчук Іван Миколайович Прогнозування та забезпечення якості виробів в процесах витягування Калюжний В.Л. професор
13. Шейко Сергій Васильович Розроблення та обґрунтування процесу ізотермічного пресування алюмінієвих сплавів в умовах великих деформацій зсуву Тітов В.А.

професор