Системи автоматизованого проектування (САПР)

Систе́ма автоматизо́ваного проектува́ння (САП або САПР) або автоматизо́вана систе́ма проектува́ння (АСП) —автоматизована система, призначена для автоматизації технологічного процесу проектування виробу, кінцевим результатом якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об’єкта проектування[1]. Реалізується на базі спеціального програмного забезпечення, автоматизованих банків даних, широкого набору периферійних пристроїв.

Азбука КОМПАС График V11

Вправи за програмним продуктом КОМПАС Графік V11

М3. Образец билета

М3. Рекомендуемая литература

М3. Требования к знаниям