Technology and design hot stamping diesТехнология горячей штамповки и конструирования штамповТехнологія гарячого штампування та конструювання штампів

Курс “Технологія гарячого штампування та конструювання штампів” є одним з трьох курсів, які формують майбутніх фахівців як технологів і конструкторів штампового оснащення.

Об’єм курсу: лекцій – 68 годин, лабораторних занять – 34 годин, практичні  заняття (36 год.) ікурсовий проект. Розроблення технологічного процесу виготовлення виковів гарячим штампуванням і проектування потрібного штампового оснащення є основою частини дипломних проектів бакалаврів і спеціалістів.

Об’ємне штампування є одним із основних способів металообробки в машинобудуванні. Переважна більшість найвідповідальніших деталей в усіх машинах і пристроях, особливо в серійному, крупносерійному і масовому виробництвах, виготовляється саме об’ємним штампуванням, яке забезпечує високу якість і ідентичність усіх виробів, незначні відходи металу, низьку енерго- і трудомісткість виготовлення і, як результат, низьку собівартість виробів.

Найбільша доля відштампованих деталей (до 90%) в автомобілях, тракторах, у військовій техніці і зброї, в машинах для сільського господарства, в літаках, в усіх видах транспорту тощо. Всі ці машини виготовляються на потужних спеціалізованих заводах крупносерійного і масового виробництва.

Оскільки в Україні традиційно розвинуті усі ці галузі, то є чимала потреба у фахівцях з об’ємного штампування і конструювання штампів.

   В цьому курсі будуть розглянуті:

1 . Матеріали для кування і гарячого штампування і їх розроблення на заготівки.

  1. Термомеханічні режими кування і гарячого штампування.
  2. Кування: мета, операції, устаткування, розроблення технологічного процесу, особливості кування легованих сталей і не залізних сплавів.
  3. Об’ємне штампування: сутність процесу, переваги перед куванням та іншими способами металообробки, технологічні особливості, види оснащення і устаткування, особливості штампування на молотах, кривошипних гаряче-штампувальних пресах, горизонтально-кувальних машинах, гвинтових і гідравлічних пресах. Проектування штампового оснащення для різних машин.
  4. Викінчувальні операції: обрізування облою і пробивання перемичок, правлення, калібрування і очищення виковів від окалини, термообробка і технічний контроль.
  5. Штампи і їхня стійкість.

Методичне забезпечення по курсу:

Конспект лекцій 1;

Конспект лекцій 2;

Конспект лекцій 3

Запитання екзаменаційних білетів, 2014 р.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Технологія гарячого штампування та конструювання штампів”

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни
“Технологія гарячого штампування та конструювання штампів”

Довідкові матеріали до Курсового проекту з ТГШКШ 2017р.

Блоки універсальних штампів для обрізки (скачувати всі файли і розархівувати в один файл) :