Технологія холодного об’ємного штампування

Основним завданням технології металообробного виробництва є виготовлення деталей з найменшою працемісткістю з найбільшою продуктивністю і коефіцієнтом використання металу (КІМ), причому якість виробів повинна задовольняти умовам експлуатації. Для рішення цього завдання передбачений ряд виробництв, у тому числі й ковальсько-штампувальні. Як правило, деталі із заданими розмірами, чистотою поверхні одержують обробкою різанням. Однак, для забезпечення необхідних механічних характеристик виробів, зниження затрат, підвищення КІМ і продуктивності важливе значення має технологія холодного об’ємного штампування (ХОШ). У теперішній час процеси ХОШ знаходять усе більш широке розширення в промисловості.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ по дисципліні «Технологія холодного об’ємного штампування »