Новини

“Інновації молоді в машинобудуванні”

Опубліковано збірку праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів “Інновації молоді в машинобудуванні” 2021.

http://imm-mmi.kpi.ua/proc/issue/view/imm2021