Стеблюк Володимир Іванович

Stebluk_minДоктор технічних наук

Закінчив з відзнакою механічний факультет Київського механічного інституту (КПІ). Після закінчення КПІ працював на посадах асистента, доцента, професора кафедри обробки металів тиском. З 1994 по 2005 рік – завідувач кафедри. Автор 140 наукових робіт та 42 винаходів. Підготовив 5 кандидатів наук. Основний науковий напрямок – інтенсифікація операцій листового штампування. Співавтор навчального посібника «Технологія листового штампування». Відмінник освіти України, заслужений викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» НТУУ «КПІ». Професор кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів Механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ».
Email: k_omd@ukr.net

Профіль в системі Інтелект: Стеблюк Володимир Іванович