Educational programОбразовательная программаОсвітні програми

Прикладна механіка пластичності матеріалів 

Технологія виробництва літальних апаратів
Форма навчання: денна / заочна

Виготовлення літальних апаратів вимагає глибоких знань конструкції, комплексу технологій виробництва, властивостей конструкційних та функціональних матеріалів (алюмінієвих, магнієвих, титанових сплавів, високолегованих та високоміцних сталей, а також композиційних матеріалів), сучасних інструментів проектування (CATIA, SolidWorks, Abaqus), так і знань виготовлення деталей на ЧПУ обладнанні. Всі ці особливості виготовлення деталей, конструкцій і вузлів літака відображені в дисциплінах даної спеціалізації. Під час навчання майбутні фахівці проходять практику на підприємствах — світових лідерах авіабудування.

Рисунок1

Випускники працюють в організаціях машинобудівної, авіабудівної та інших галузей промисловості та підприємствах різної форми власності: АНТК ім. Антонова, ДП «Серійний завод «АНТОНОВ», ДХК «Артем», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та інші.

Прикладна механіка пластичності матеріалів
Форма навчання: денна / заочна

Сучасна інженерія – це поєднання виробничих та інформаційних технологій. Майбутні фахівці навчаються працювати у сучасних CAD/CAM/CAE – системах SolidWorks, Catia, Inventor та вирішувати складні інженерні задачі: створювати твердотільні моделі і складальні креслення, розробляти робочі креслення виробів у режимі реального діалогу, оптимізувати технологічні процеси із застосуванням сучасних математичних методів та систем комп’ютерного моделювання DEFORM-3D, Abaqus, ANSYS, QForm тощо.

Підготовка проводиться за наступними напрямками:

  • системи комп’ютерних технологій машинобудування пластичним формоутворенням;
  • технології композиційних та наноструктурних конструкцій;
  • технології озброєння та засобів безпеки

картинка

Випускники працюють в організаціях машинобудівної, авіабудівної та інших галузей промисловості та підприємствах різної форми власності: Банкнотно-монетний двір Національного банку України, АНТК ім. Антонова, ДП «Серійний завод «АНТОНОВ», ДХК «Артем», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та інші.

Після завершення університету Ви отримуєте диплом про вищу освіту міжнародного зразка.

Кращі студенти мають можливість, після отримання ступеня магістра, вступити до аспірантури та отримати ступінь кандидата технічних наук (термін навчання в аспірантурі 3 роки).