Навчальний план

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Освітня програма: Технології виробництва літальних апаратів  

1. підготовки бакалаврів з галузі знань 13-Механічна інженерія за спеціальністю 131-Прикладна механіка.

Навчальний план (бакалавр)_2021

2. підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою з галузі знань 13-Механічна інженерія за спеціальністю 131-Прикладна механіка.

Підготовка магістрів за освітньою програмою

«Технології виробництва літальних апаратів»

НП_маг_1,4_ТВЛА_(наб_2021)

НП_маг_1,9_ТВЛА_(наб_2021)

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ