Вступ до магістратури

Вступ до магістратури

Спеціальність: 131 “ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА”

Освітня програма: ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Програми фахових вступних випробувань на освітньо-професійні програми підготовки магістра

Програми фахових вступних випробувань на освітньо-наукової програми підготовки магістра

Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році 

Правила прийому для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році

Процедура реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ 

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», вступай на спеціальність 131 Прикладна механіка до Навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту в КПІ ім. Ігоря Сікорського на 1 курс магістратури.

Навчання за освітньо-професійною програмою триває 1 рік 4 місяці, за освітньо-науковою триває 1 рік 9 місяців.

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 131 Прикладна механіка здійснюється на основі освітнього рівня бакалавра (НРК6) або освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7).
Особи можуть здобувати ступінь магістра на основі НРК7, який здобутий за кошти державного або місцевого бюджету, виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.
Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бали− ЄВІ 2023 або 2024 року та фахового іспиту.
Вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ)

 7 травня – 29 травня – основний період

17 червня – 21 червня – додатковий період

Єдиний вступний іспит 

24 червня – 15 липня – основна сесія

31 липня – 14 серпня – додаткова сесія

17 липня – 28 липня – Проведення фахових іспитів

1 серпня – 22 серпня 18:00 – Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі  

1 серпня – 16 серпня 18:00 – Проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 24 серпня – Надання рекомендації до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

до 26 серпня 18:00 – Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

27 серпня – Зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 31 серпня – Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 28 серпня – Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції.

не пізніше 31 серпня – І етап – зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 02 вересня – ІІ етап *** – зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб (***в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені).

Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями! 


Документи, необхідні для зарахування


Розрахунок конкурсного балу

(КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де:

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 – оцінка фахового іспиту.


Вартість навчання у 2023 н.р. КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності 131 Прикладна механіка:

для другого рівня (магістр) вищої освіти

  • 29900 грн/од.н.р. (очна форма навчання);
  • 19900 грн/од.н.р. (заочна форма навчання).

Вартість навчання на 2024/2025 н.р не встановлено


Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ММІ: (097) 131-85-65

Детальніше: https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Контакти відбіркової комісії НН ММІ