Наука

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК:

  • НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

НАУКОВІ НАПРЯМКИ:

  • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ.
  • ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЛИСТОВОГО ШТАМПУВАННЯ.
  • СТВОРЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ  ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ З ЛОКАЛІЗОВАНИМ ОСЕРЕДКОМ ДІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗУСИЛЛЯ
  • ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ШТАМПІВ, ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТА ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ.
  • УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА РОЗРОБКА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ ВИСОКОТОЧНИХ ВИРОБІВ З ПЛАСТИЧНИХ І МАЛОПЛАСТИЧНИХ МЕТАЛІВ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИМИ ПРОЦЕСАМИ ХОЛОДНОГО ОБ’ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ.