Навчально-допоміжний персонал

Дюміна Тетяна Віталіївна

Інженер з навчально-виховної роботи

Закінчила у 1987 році Київський ордена Леніна політехнічний інститут зі спеціальності «Машини і технологія обробки металів тиском».

Працює на кафедрі з 2010 року. Відповідає за довідки та документи студентів.

Жикунов Микола Миколайович

Завідувач лабораторії

Працює на кафедрі з 2019 року. Відповідає за матеріально-технічний стан лабораторій кафедри а також за стан охорони праці та пожежної безпеки.

Рощина Іванна Анатоліївна

Інженер ІІ категорії

Закінчила НТУУ «КПІ» у 1996 році. Інженер-механік зі спеціальності «Обладнання для обробки металів тиском». У 2000 році закінчила аспірантуру зі спеціальності 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском». Працює над кандидатською дисертаційною роботою на тему «Нерівномірність зношування робочих деталей штампу за вирубування невісесиметричних деталей».

Працює на кафедрі з 2002 року. Секретар кафедри. Відповідальна за зв’язки з приймальною комісією з вступу на навчання за ОПП підготовки «спеціаліст» та «магістр» спеціальності. Відповідальна за впровадження системи «Електронний кампус» НТУУ «КПІ» на кафедрі МПМ та РП. Має 10 наукових публікацій та 6 патентів України на корисну модель.