Навчально-допоміжний персонал

Дюміна Тетяна Віталіївна

Інженер з навчально-виховної роботи

Закінчила у 1987 році Київський ордена Леніна політехнічний інститут зі спеціальності «Машини і технологія обробки металів тиском».

Працює на кафедрі з 2010 року. Відповідає за довідки та документи студентів.

Гаврилов Іван Володимирович

Завідувач лабораторії

Закінчив Коммунарський гірничо-металургійний інститут у 1979 році зі спеціальності «Технологія машинобудування, металообробні верстати та інструмент». Працював інженером-технологом механічно-штампувального цеху на НВО «Електронмаш» (м. Київ) та конструктором з проектування пресформ (НВО «Електронмаш», ЗАТ «АТЕК», СП «Номінал», ТОВ «Інженер»).

Працює на кафедрі з 2005 року. Відповідає за матеріально-технічний стан лабораторій кафедри а також за стан охорони праці та пожежної безпеки.

Рощина Іванна Анатоліївна

Інженер ІІ категорії

Закінчила НТУУ «КПІ» у 1996 році. Інженер-механік зі спеціальності «Обладнання для обробки металів тиском». У 2000 році закінчила аспірантуру зі спеціальності 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском». Працює над кандидатською дисертаційною роботою на тему «Нерівномірність зношування робочих деталей штампу за вирубування невісесиметричних деталей».

Працює на кафедрі з 2002 року. Секретар кафедри. Відповідальна за зв’язки з приймальною комісією з вступу на навчання за ОПП підготовки «спеціаліст» та «магістр» спеціальності. Відповідальна за впровадження системи «Електронний кампус» НТУУ «КПІ» на кафедрі МПМ та РП. Має 10 наукових публікацій та 6 патентів України на корисну модель.

Кліско Андрій Валерійович

Інженер ІІ категорії

Закінчив НТУУ «КПІ» у 2007 році. Інженер-механік зі спеціальності «Обладнання для обробки металів тиском». Працює на кафедрі з 2007 року. З 2009 по 2013 рр. навчався у аспірантурі заочної форми навчання. Працює над кандидатською дисертаційною роботою на тему «Інтенсифікація технологічних операцій штампування обкочуванням фланцевих деталей». З 2013 року працює за сумісництвом асистентом кафедри МПМ та РП. Має 15 наукових публікацій та 8 патентів України на корисну модель.