Аудиторії кафедри

На кафедрі є лекційні аудиторії, клас дипломного проектування і два комп’ютерних класи. В лекційних аудиторіях проводяться лекції та практичні заняття. В аудиторіях представлені зразки авіаційної техніки, які отримані різними технологічними процесами. Перший комп’ютерний клас містить 10 комп’ютерів і призначений для студентів, де у них проходять практичні і лабораторні заняття, а також виконуються курсові та дипломні проекти. Другий комп’ютерний клас містить 4 комп’ютерів, 3D принтер, 3D сканер, ЧПК міні-верстат, який призначений для виконання практичних та лабораторних робіт з дисциплін «Адитивні технології» та «Технології виготовлення деталей із композиційних матеріалів».

Більше про аудиторії