Випускова атестація

Комплект документів для виконання дипломних проектів

зразок титульного листа роботи

зразок бланка завдання

– зразок надання шифру документації

зразок відгуку керівника дипломної роботи

зразок рецензії на дипломну роботу

зразок відомості дипломної роботи

зразок титульного листа роботи

зразок бланка завдання

– зразок надання шифру документації

зразок відгуку керівника дипломної роботи

зразок рецензії на дипломну роботу

зразок відомості роботи

Магістерська дисертація. Організаційні питання

 

Приклад оформлення пояснювальної записки

Приклад оформлення креслень

Приклад оформлення презентацій

Приклади оформлення бібліографічного опису

Рекомендації до структури та змісту кваліфікаційних робіт

ДСТУ 3008:2015

Положення про випускну атестацію