Практика

Практика

Переддипломна практика бакалаврів

Відповідальний за практику по кафедрі – доцент Бородій Юрій Петрович

Щоденник практики (завантажити)

Договір про організацію і проведення практики (завантажити)

Науково-дослідна практика магістрів

Відповідальний за практику по кафедрі –доцент Бородій Юрій Петрович

Щоденник практики (завантажити)

Договір про організацію і проведення практики (завантажити)