Освітня програма

Технологія виробництва літальних апаратів

Форма навчання: денна / заочна

Презентація ОП ТВЛА

Літакобудування є провідною галуззю у застосуванні передових технологій виробництва. Багато в чому це пов’язано з унікальними задачами, які виникають при проектування літаків, як наприклад екстремальні умови навколишнього середовища; матеріали, які повинні бути міцними, легкими, стійкими до температури та корозії; і надзвичайно жорсткі допуски виготовлення, які вимагають сучасних методів обробки.

Освітня програма Технологія виробництва літальних апаратів – це підготовка фахівців по ряду технологій, які використовуються як при виробництві літальних апаратів, так і в загальному машинобудуванні. Освітня програма ТВЛА забезпечена сучасним комп’ютерним обладнанням, обладнанням для 3D-сканування деталей, 3-D друку деталей, потужним промисловим обладнанням, таким як металорізальні верстати, преси, промислові пічі, сучасний мікроскоп та вимірювальне обладнання, що дозволяє проектувати вироби та деталі, розробляти технологічний ланцюг їх отримання та виготовляти кінцевий виріб, із забезпеченням необхідних властивостей матеріалу виробу (алюмінієві, магнієві, титанові сплавів, композиційні матеріалів, високолеговані та високоміцні сталі). Навчання здійснюється із використанням сучасних інструментів комп’ютерного проектування – CAD/CAM/CAE – систем, таких як SolidWorks, DEFORM, QForm, Abaqus тощо. Під час навчання майбутні фахівці проходять практику та розподілення на підприємства – «ПРОГРЕСТЕХ-Україна» (замовник послуг – Boeing), АНТК ім. Антонова, KOSTAL Ukraine (замовник послуг – Volkswagen, Audi, Skoda), ЗМКБ «Прогрес» та інші.

Випускники працюють в організаціях машинобудівної, авіабудівної та інших галузей промисловості та підприємствах різної форми власності: ДП «Серійний завод «АНТОНОВ», «ПРОГРЕСТЕХ-Україна», ДАХК «Артем», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та ін.

Освітня програма ТВЛА

    Після завершення університету Ви отримуєте диплом про вищу освіту міжнародного зразка.

    Кращі студенти мають можливість, після отримання ступеня магістра, вступити до аспірантури та отримати ступінь доктора філософії (термін навчання – 4 роки).