Кафедра «Технології виробництва літальних апаратів »

   (Кафедра “Механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів) готує  за спеціальністю 131 “Прикладна механіка”     

 Освітня програма:  

Прикладна механіка пластичності матеріалів 

Напрямки підготовки (спеціалізації):

 • Системи комп’ютерних технологій пластичного формоутворення в машинобудуванні (бакалавр, магістр)
 • Технології композиційних та наноструктурних конструкцій (бакалавр, магістр)
 • Технології озброєння та засобів безпеки (магістерська програма підготовки)
 • Технології виробництва літальних апаратів (бакалавр, магістр) 

Рисунок2

Після завершення університету Ви отримуєте диплом про вищу освіту міжнародного зразка.

       Підготовка фахівців та наукова робота з удосконалення технології та обладнання для формоутворення деталей пластичним деформуванням почалась в КПІ у 1898 році.
Перший випуск Інженерно-механічного відділення КПІ з 10 спеціалістів відбувся в 1903 році, з них 3-є захистили дипломи інженерів за спеціальністю обробка металів тиском.
Кафедра підготувала понад 4000 фахівців з обробки металів тиском. Серед випускників кафедри академіки, члени-кореспонденти академії наук, більше 25 докторів наук, більше 75 кандидатів наук, сотні керівників державних і приватних підприємств, державні службовці вищого рівня.
Сьогодні на кафедрі працює: шість професорів, шість доцентів, два старші викладачі та вісім асистентів.
Наше понад 100-літнє існування свідчить про давні традиції, великий досвід, високий рівень викладання, визнання серед колег та спеціалістів підприємств та організацій різних галузей промисловості України.

СУЧАСНУ ВИЩУ ОСВІТУ

Форма навчання:

 • денна – за держзамовленням (безоплатна) та на контрактній основі;
 • заочне навчання (безоплатна та контрактна) .

Кафедра набирає щорічно групу студентів за держзамовленням та на контрактній основі з кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” для підготовки бакалаврів за скороченою програмою (3 роки).

Всі бажаючі мають можливість отримати:

 • диплом магістра факультету машинобудування Отто-фон-Геріке університету Магдебургу та проходження практики у Німеччині.
 • другу вищу освіту (за 2-3 роки) за напрямами:
 • вища економічна освіту;
 • вища освіта з менеджменту та маркетингу;
 • військово-технічна освіта в військовому інституті НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

Обравши нашу спеціальність Ви станете фахівцями, завдяки отриманим знанням у таких напрямках як:

 •  інформаційні технології в машинобудуванні;
 •  інтегровані технології прискореної підготовки виробництва виробів;
 •  інформатика, комп’ютерна графіка, об’єктно-орієнтовне програмування;
 •  комп’ютеризоване моделювання CAD/CAE та систем автоматизованого проектування технологічних процесів, обладнання та оснащення (САПР);
 •  конструювання ковальсько-штампувального обладнання та спецмашин;
 •  технології холодного та гарячого формоутворення конструкцій машинобудування;
 •  технології виготовлення виробів із пластмас та композиційних матеріалів
 •  системи управління промисловим обладнанням, мікропроцесорна техніка;
 •  механіка пластичної деформації металів і сплавів, композиційних матеріалів та пластмас;
 •  іноземна мова професійного спрямування;
 •  економiчна теорія та менеджмент в машинобудуванні;
 •  інтелектуальна власнiсть, патентознавство і авторське право та iншi.

Після завершення університету Ви отримуєте диплом про вищу освіту міжнародного зразка.

Кращі студенти мають можливість, після отримання ступеня магістра, вступити до аспірантури .

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів (Положення про структурний підрозділ)