Кафедра «Технології виробництва літальних апаратів”  

готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 131 “Прикладна механіка”

 Освітня програма:

Технології виробництва літальних апаратів 

Навчання за наступними рівнями освіти:

Бакалавратура

 • денна – за держзамовленням (безоплатна) та на контрактній основі після ЗОШ;
 • денна – за держзамовленням (безоплатна) та на контрактній основі з кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” для підготовки бакалаврів за скороченою програмою (3 роки);
 • заочне навчання (безоплатна та контрактна) .

Магістратура

 • денна – за держзамовленням (безоплатна) та на контрактній основі;
 • заочне навчання (безоплатна та контрактна) .

Аспірантура

 • денна – за держзамовленням (безоплатна) та на контрактній основі;
 • заочне навчання (безоплатна та контрактна) .

Всі бажаючі мають можливість отримати:

 • диплом магістра факультету машинобудування Отто-фон-Геріке університету Магдебургу та проходження практики у Німеччині.
 • другу вищу освіту (за 2-3 роки) за напрямами:
  • вища економічна освіту;
  • вища освіта з менеджменту та маркетингу;
  • військово-технічна освіта в військовому інституті КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Обравши нашу спеціальність Ви станете фахівцями, завдяки отриманим знанням у таких напрямках як:

 • Конструкція літальних апаратів;
 • Комп’ютерне моделювання технологічних процесів;
 • Програмування в процесах виробництва;
 • Основи тривимірного моделювання;
 • Процеси складання вузлів, агрегатів та виробів;
 • Зварні з’єднання в конструкціях літальних апаратів;
 • Технології гарячого штампування в авіабудуванні;
 • Технології виготовлення деталей з гуми та пластмас;
 • Адитивні технології;
 • Технології виготовлення деталей із композиційних матеріалів;
 • Методи вимірювання та реєстрації параметрів технологічних процесів;
 • Процеси механічної обробки;
 • Теорія та процеси заготівельно-штампувального виробництва;
 • Технології оброблення на верстатах з ЧПК;
 • Стандартизація в літакобудуванні;
 • Авіаційне матеріалознавство;
 • Механічна обробка матеріалів;
 • Технології обробки порошкових матеріалів;
 • Формоутворення деталей гідроеластичним середовищем;
 • Виробництво профілів із алюмінієвих сплавів та інші.

Кращі студенти мають можливість, після отримання ступеня магістра, вступити до аспірантури .

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру “Технології виробництва літальних апаратів”  (Положення про структурний підрозділ)