Навчальні дисципліни (Силабуси)

Посилання на дистанційні заняття

Бакалаврат

Нормативні (цикл загальної підготовки)

Інформатика

Нормативні (цикл професійної підготовки)

Авіаційне матеріалознавство

Ковальсько-штампувальне обладнання -2

Основи конструкції літальних апаратів

Процеси механічної обробки

Спеціальні машини та методи обробки металів тиском

Технології конструкційних матеріалів

Теорія пластичної деформації-1. Фізико-математичні основи

Теорія пластичної деформації-2. Математичні основи пластичної деформації

Теорія та процеси заготівельно-штампувального виробництва

Теорія та процеси заготівельно-штампувального виробництва. Курсова робота

Технологія холодного штампування та конструювання штампів. Курсова робота

Технологія гарячого штампування та конструювання штампів

Теорія та процеси гарячого штампування в авіабудуванні

Теорія та процеси гарячого штампування в авіабудуванні. Курсова робота

Фізико-механічні основи та процеси ливарного виробництва авіаційних деталей

Практика

Дипломне проєктування

Вибіркові

Адитивні технології

Високошвидкісні методи обробки металів тиском

Зварні з’єднання в конструкціях літальних апаратів

Комп’ютерне моделювання технологічних процесів

Ковальсько-штампувальне обладнання-1

Ковальсько-штампувальне обладнання-2

Методи вимірювання та реєстрації параметрів технологічних процесів

Основи тривимірного моделювання

Процеси складання вузлів, агрегатів та виробів

Програмування в процесах виробництва

Проєктування штампів та пресформ

Системи автоматизованого проєктування

Стандартизація в літакобудуванні

Технологія нагріву та нагрівальне обладнання

Технології виготовлення деталей із композиційних матеріалів

Технології виготовлення деталей з гуми та пластмас

Технологія холодного об’ємного штампування

Технологічне обладнання в авіабудуванні

Технологічне обладнання в авіабудуванні. Прискореники

 

Магістратура

Нормативні

Комп’ютерні методи моделювання процесів виготовлення конструкцій літальних апаратів

Комп’ютерні методи моделювання процесів виготовлення конструкцій літальних апаратів. Курсовий проект

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магісткрської дисертації.

Основи інженерії та технології сталого розвитку

Теоретичний аналіз процесів обробки металів тиском

Теоретичні основи деформування композиційних матеріалів

Технологічна підготовка виробництва літальних апаратів

Системна інженерія і управління проєктами в наукоємному машинобудуванні

Практика

Вибіркові

Процеси пластичного формоутворення деталей гідроеластичним середовищем

Технологія обробки порошкових матеріалів

Технологія виробництва профілів з алюмінієвих сплавів

Інтенсифікація процесів листового штампування

Процеси механічної обробки

Конструкція та технологія виробництва стрілецько-артилерійського озброєння

Класифікація, конструкція та основи виробництва засобів безпеки

Конструкція та технологія виробництва боєприпасів стрілецько-артилерійського озброєння

Контроль та випробування зразків озброєння

Фізико-механічні процеси в матеріалах і конструкціях при імпульсних навантаженнях