Гуртки

Головна мета гуртка – це формування у студента базових знання в авіабудуванні, розрахунок та побудова радіокерованих моделей літальних апаратів та керування побудованими моделями. Завдання: формування поняття по аеродинаміці, теорії польоту, будови та принципів дії різноманітних літальних апаратів, проведення необхідних розрахунків навантаження літальних апаратів, розрахунків на міцність елементів конструкції літальних апаратів, отримання досвіду проектування та конструювання літальних апаратів з використанням сучасного CAD програмного забезпечення, освоєння та відпрацювання основних технологічних принципів виготовлення моделей, формування навиків роботи з інструментами та оснащенням при обробці різних матеріалів, проведення льотних випробувань виготовлених літальних апаратів з визначенням параметрів польоту та фактичних навантажень елементів конструкції літального апарату.

Сайт гуртка – http://aircraft.kpi.ua/

Facebook – https://www.facebook.com/groups/KPIAircraft

E-mail – kpiaircraft@gmail.com