Борис Руслан Степанович

БорисБорис Руслан Степанович, к.т.н., доцент

 У 2007 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Механіко-машинобудівний інститут, магістр інженерної механіки за спеціальністю «Обладнання для обробки металів тиском».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Витягування з потоншенням біметалевих трубчастих елементів з різнорідних металів і сплаві».

Автор 1 монографії, 10 статей та 10 патентів.

Викладає дисципліни: «Системи технологій», «Стандартизація в машинобудуванні»,  «Автоматизація процесів ковальсько-штампувального виробництва», веде практичні заняття з дисципліни «Штампування гумою та рідиною», лабораторні роботи з курсів: «Теоретичний аналіз процесів обробки металів тиском», «Технологія виробництва ковальсько-штампувального оснащення», «Технологія холодного листового штампування та конструювання штампів», «Системи управління промисловим обладнанням».

Наукові інтереси: технології виготовлення композиційних матеріалів, витягування біметалевих трубчастих елементів з різнорідних металів і сплавів.

Email: boris_ryslan@ukr.net

Список наукових робіт

1. Тітов В.А. Розробка структури машинобудівної технології виготовлення біметалевих елементів та теоретичні підстави для її реалізації. / Тітов В.А., Борис Р.С. // Вестник Национального технического университета Украины “КПИ”, серия «Машиностроение», Киев, 2006, №49. – С. 31-36.

2. Тітов В.А. Обґрунтування підстав для створення машинобудівної технології виготовлення біметалевих трубчастих елементів витягуванням / Тітов В.А., Лабур Т.М., Борис Р.С. // Технологические системы. – 2007. – №1. – С. 33-39.

3. В.А. Тітов Напрямки розвитку способів виготовлення біметалевих трубчастих елементів з різнорідних матеріалів витягуванням / В.А. Тітов, Р.С. Борис, М.С. Тривайло/ Вісник Націоннального технічного університетету України «Київський політехнічний інститут», серія «Машинобудування», Київ, 2009, №56. – С. 154-159.

4. Тітов В.А. Дослідження процесу виготовлення біметалевих трубчастих елементів витягуванням / Тітов В.А., Борис Р.С. // Обработка материалов давлением. Сборник нучных трудов – 2009. – №2 (21). – С. 173-178.

5. Тітов В.А. Обґрунтування та реалізація дослідного процесу виготовлення біметалевих трубчастих елементів. / Тітов В.А., Борис Р.С., Вишневський П.С., Лук’яненко О.О. // Вісник Національного технічного університетету України «Київський політехнічний інститут», серія «Машинобудування», Київ, 2010, №59. – С. 13-18.

6. Титов В.А. Влияние особенностей конструкции рабочей поверхности матрицы оснастки на параметры процесса вытяжки с утонением биметаллических трубчатых элементов. / Титов В.А., Борис Р.С., Богодист Е.И. // Вісник національного технічного університету «ХПІ», Харків, 2011, №45. – С. 34-42.

7. Тітов В.А. Розрахунок напружено-деформованого стану витягування з потоншенням ідеальнопластичного двошарового металу / Тітов В.А., Борис Р.С. // Обробка матеріалів тиском. – 2012. – №1 (30). – С. 45-52.

8. Борис Р.С. Особливості врахування сил тертя при витягуванні з потоншенням двошарових заготовок / Борис Р.С., Титов В.А., Вишневский П.С. // Обработка материалов давлением. – 2012. – № 2 (31). – С.  22-29.

9. Титов В.А. Особенности конструкций вытяжных матриц и их влияние на процесс вытяжки биметаллических трубчатых изделий / Титов В.А., Борис Р.С., Богодист Е.И. // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением. Россия, Москва – 2012. – №9.

10. Борис Р.С. Розрахунок технологічних параметрів процесу витягування двошарової заготовки з потоншенням / Борис Р.С., Тітов В.А. // Вісник національного технічного університету «ХПІ», Харків, 2013, №42. – С. 26-31.

Патенти

1. Пат. на корисну модель №30195 Україна, МПК В21С 23/22, В21D 22/00, В23К 20/00.Спосіб виготовлення біметалевих виробів/ В.А. Тітов, М.С. Тривайло, Р.С. Борис (Україна) НТУУ. – № u2007 13002 Заявл. 23.11.2007; Опубл. 11.02.2008, Бюл. №3.

2. Пат. на корисну модель №30508 Україна, МПК В23К 20/00, В21К 5/00.Спосіб виготовлення біметалевих виробів/ В.А. Тітов, М.С. Тривайло, Р.С. Борис (Україна) НТУУ. – № u2007 13006 Заявл. 23.11.2007; Опубл. 25.02.2008, Бюл. №4.

3. Пат. на корисну модель №31541 Україна, МПК В21D 22/20.Штамп для виготовлення біметалевих виробів/ М.С. Тривайло, В.А. Тітов, Р.С. Борис (Україна) НТУУ. – № u2007 14335 Заявл. 19.12.2007; Опубл. 10.04.2008, Бюл. №7.

4. Пат. на корисну модель №31540 Україна, МПК В21С 23/22, В21D 22/20.Спосіб виготовлення біметалевих виробів з листових заготовок/ В.А. Тітов, М.С. Тривайло, Р.С. Борис (Україна) НТУУ. – № u2007 14333 Заявл. 19.12.2007; Опубл. 10.04.2008, Бюл. №7.

5. Пат. на корисну модель №34443 Україна, МПК В21 С23/22, В23К 20/00, В21D 22/30.Спосіб виготовлення біметалевих виробів/ М.С. Тривайло, В.А. Тітов, Р.С. Борис, А.В. Тітов, Є.В. Чєстнов (Україна) НТУУ. – № u2007 14338 Опубл. 11.08.2008, Бюл. №15.

6. Пат. на корисну модель № 43275 Україна, МПК В21D 22/20. Штамп для виготовлення біметалевих виробів/ В.А. Тітов, М.С. Тривайло, О.В. Холявік, Р.С. Борис, А.В. Кліско (Україна) НТУУ. – № u2009 02424 Опубл. 10.08.2009, Бюл. №15.

7. Пат. на корисну модель № 65392 Україна, МПК В21С 23/22 (2006.01). Спосіб виготовлення біметалевих виробів з листових заготовок / В.А. Тітов, Р.С. Борис, Є.І. Богодіст (Україна) НТУУ. – № u20011 04182 Заявл. 06.04.2011; Опубл. 12.12.2011,Бюл. №23.

8. Пат. на корисну модель № 34303 Україна, МПК В21С 25/00 (2006). Матриця для гарячого пресування металевих виробів / С.Ф. Калантир, В.А. Тітов, М.С. Тривайло Р.С. Борис, Н.К. Злочевська (Україна) НТУУ. – № u2008 01986 Заявл. 18.02.2008; Опубл. 11.08.2008, Бюл. №15.

9. Пат. на корисну модель № 34304 Україна, МПК В21С 25/00 (2006). Матриця для пресування виробів / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, С.Ф. Калантир, Р.С. Борис, В.В. Акопян (Україна) НТУУ. – № u2008 01987 Заявл. 18.02.2008; Опубл. 11.08.2008, Бюл. №15.

10. Пат. на корисну модель № 40860 Україна, МПК В21С 23/00, В23К 20/00, В21D 22/00 (2009). Сосіб виготовлення біметалевих виробів / М.С. Тривайло,В.А. Тітов, Р.С. Борис, С.Ф. Сабол, В.М. Горностай, О.В. Холявік (Україна) НТУУ. – № u2008 13980 Заявл. 04.12.2008; Опубл. 27.04.2009, Бюл. №8.

Профіль в сиситемі Інтелект: Борис Руслан Степанович