History of DepartmentИстория кафедрыІсторія кафедри

Вже до 2009 року кафедра за показниками винахідницької діяльності стійко зайняла провідне місце серед кафедр НТУУ «КПІ». В цей період до викладацької діяльності за сумісництвом було запрошено випускника кафедри 1992 року Лисенка Олега Миколайовича – Генерального директора фірми «АСКОН – КР», відомого спеціаліста по застосуванню комп’ютерних інформаційних технологій, який почав навчати студентів системам автоматизованого проектування конструкцій та процесів. Спільно з ТОВ «АСКОН – КР» на базі кафедри створено комп’ютерний клас для підготовки фахівців НТУУ «КПІ» та підприємств України, а також виконання дослідницьких робіт, який оснащений ліцензованим програмним забезпеченням «Компас – 3D» та іншими прикладними програмами. Великі зусилля викладачі кафедри приклали для підготовки груп студентів–інвалідів ІІІ групи з вадами слуху, які навчались на кафедрі практично на кожному курсі у кількості 6-7 студентів за направленням Міністерства освіти та науки України. Для забезпечення якості навчання цих студентів необхідно було за кожною дисципліною розробити спеціальні методики та методичні матеріали за позаплановим навантаженням. На кафедрі облаштовано спеціалізований комп’ютерний клас для курсового та дипломного проектування, як поточного навчання, так і реалізації методів навчання студентів з вадами слуху. Наряду з усіма викладачами кафедри великий вклад у навчання з конструкторської підготовки студентів внесли молоді співробітники кафедри, аспіранти Борис Р.С. та Кліско А.В., ас. Холявік О.В під методичним керівництвом ст. викладача Вишневського П.С. У 2009 році за ініціативою доц. Іващенка В.В. запроваджено реалізацію соціального проекту «Викладачі та студенти – одна сім’я». Основною метою проекту є встановлення більш тісних контактів між студентами та працівниками кафедри, стимулювання ініціативи студентів до активної позиції суспільного життя та творчості у навчанні, встановлення пріоритетів обраної спеціальності та розвитку кафедри. В ці роки зросли показники якості навчання студентів. Студенти кафедри неодноразово були переможцями різних конкурсів, а у 2009 році в м. Дніпродзержинську команда студентів стала переможцем Всеукраїнської олімпіади студентів зі спеціальності «Обладнання для обробки металів тиском» в галузі машинобудування, а студент Запорожченко А.С. зайняв на цьому конкурсі перше особисте місце. Колектив кафедри зайняв провідне місце по науковому потенціалу серед всіх кафедр Університету. З 2006 року Державну екзаменаційну комісію зі спеціальності очолював колишній завідувач кафедри Шамарін Юрій Євгенович – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, генеральний директор НДІ «Гідроприлад» Міністерства промислової політики  України. Оскільки історія – це зафіксовані миттєвості життя, наведемо своєрідну «фотографію» кафедри на початок 2010 року. На кафедрі працює 26 штатних співробітників, з них 18 викладачів: 3 професори, 7 доцентів, два старших викладача і 6 асистентів. В штаті кафедри також працюють один молодший науковий співробітник, три аспіранти і 6 осіб учбово-допоміжного складу. За сумісництвом працюють 3 – професори, 1 – старший викладач, 1 – асистент. Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук Тітов Вячеслав Андрійович (випускник 1972 р.). Працював (до 2002 р.) у ВАТ Український НДІ авіаційної технології, пройшов шлях від інженера до заступника Генерального  директора ДП “Науково-дослідний центр  “Авіаційні матеріали” ВАТ УкрНДІАТ. Читає курси: “Технологія виготовлення виробів із пластмас”; “Технологія деформуємих композиційних матеріалів”; “Системи технологій”; “Теорія пластичних деформацій”. Академік Української академії наук. Основний напрямок наукової діяльності – процеси пластичного формоутворення конструкцій з структурно-неоднорідних матеріалів, ресурсозберігаючі технології, діагностика технічного стану, забезпечення ресурсу та експлуатаційної надійності виробів машинобудування технологічними методами. Автор більш як 140 наукових праць, у тому числі більше 60 винаходів. Співавтор шести монографій, які використовуються як методичні посібники та підручників. Професор, доктор технічних наук Стеблюк Володимир Іванович (випускник 1960 р.) працює на кафедрі з 1960 року, читає курси: “Технологія холодного штампування та конструювання штампів”, “Інформатика”, “Інтенсифікація листового штампування”. З 1994 по 2005 рік – завідувач кафедри. Автор 140 наукових робіт, у тому числі  42 винаходів. Підготував 5 кандидатів наук. Основний науковий напрямок – інтенсифікація операцій листового штампування. Співавтор навчального посібника «Технологія листового штампування». Нагороджений знаком “Відмінник освіти України”, заслужений викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», член Академії вищої школи України. Доцент, кандидат технічних наук Яворовський Вадим Миколайович (випускник 1958 р.), заступник декана Механіко-машинобудівного інституту, декан спільного українсько-німецького факультету НТУУ «КПІ» та університету Отто-фон-Геріке м.Магдебург, працює на кафедрі з 1960 року, читає курси: “Проектування штампів і пресформ”, “Технологія виробництва ковальсько-штампувального устаткування та штампового оснащення” та інші. Має біля 100 наукових і методичних робіт, у  тому числі 2 винаходи.