History of DepartmentИстория кафедрыІсторія кафедри

Читає курс “Технологія холодного штампування та конструювання штампів”. У лютому 2006 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Інтенсифікація витягування порожнистих тонкостінних виробів з використанням профільованих заготовок”. Заступник голови приймальної комісії НТУУ “КПІ” Має 14 друкованих наукових робіт, у тому числі один винахід. Старший викладач Вишневський Петро Сергійович (випускник 1972 р.) працює на кафедрі з 1970 року, читає курс “Спеціальні машини та методи обробки металів тиском”. Активно працює по науково-дослідній тематиці кафедри. Відоми фахівець в галузі проектування конструкцій та процесів обробки металів тиском. Наукові інтереси – у сфері інтенсифікації процесів листового штампування, автор 30 наукових робіт і 6 винаходів. Старший викладач Калантир Сергій Фадійович (випускник 1980 р.), працює на кафедрі з 1980 року, читає курс “Технологія нагріву та нагрівальне обладнання” Заступник завідувача кафедри з методичної роботи, спеціаліст високого класу в організації та планування навчального процесу. Наукова робота – дослідження пресування тугоплавких металів. Автор 35 друкованих наукових робіт, у тому числі 20 винаходів. Асистент Сабол Сергій Францевич (випускник 1985 р.) на кафедрі працює з 1985 року, веде лабораторні роботи з курсів: “Теорія пластичної деформації”, “Чисельні методи аналізу прикладних задач обробки металів тиском”, “Основи обробки металів”. Наукові інтереси у сфері інтенсифікації процесів холодного об’ємного штампування. Автор 10 наукових робіт, у тому числі 2 винаходів. Асистент Кривова Людмила Іванівна, інженер-механік, випускниця КПІ 1974 р. Працювала на АНТК ім. О.К.Антонова. На кафедрі працює з 1988 року. Читає курс “Інформатика”. Асистент Бородій Юрій Петрович (випускник 1999 р.) працює на кафедрі з 1999 року, читає курси: “Системи автоматизованого проектування технологічних процесів” і “Системи автоматизованого проектування обладнання ковальсько-штампувального виробництва”. Автор 4 наукових публікацій з питань підвищення стійкості штампів. Асистент Холявік Ольга Віталіївна (випускниця 2001р) закінчила аспірантуру по спеціальності 05.03.05. «Процеси і машини обробки тиском». Вчений секретар кафедри. Працює над дисертаційною роботою на тему: “Розвиток аналітичних методів розрахунку розмірів та форми заготовок і переходів при витягуванні коробчатих виробів із листового металу». Читає курс  “Мікропроцесорна техніка”, веде практичні заняття з курсів “Інформатика та обчислювальна техніка”, ”Системи автоматизованого проектування”, “Обладнання ковальсько-штампувального виробництва”. Має 10 наукових робот і один винахід. Асистент Горностай Вадим Миколайович (випускник 2000 р.), читає курс “Теорія автоматичного регулювання та гнучки виробничі системи” веде практичні та лабораторні заняття з курсів: “Технологія гарячого штампування та конструювання штампів”, “Технологія холодного штампування та конструювання штампів”, “Автоматизація та роботизація ковальсько-штампувального виробництва”. Завершує дисертаційну роботу на тему: “Виготовлення профілів зі сталей пресуванням з роздачею”. Має 4 друковані наукові роботи. Асистент Рощина Іванна Анатоліївна (випускниця 1996 р.) закінчила аспірантуру (2000 р.). Тема дисертаційної роботи “Специфіка зношування робочих елементів штампів для вирубування деталей прямокутної форми”. Має 5 друкованих наукових робіт. Викладає англійську мову професійного спрямування. Асистент Злочевська Наталія Костянтинівна (випускник 2005 року). Виконує наукову роботу по ізотермічному пресуванню металів в умовах інтенсивних деформацій. Має 6 наукових статей та 5 патентів. Молодший науковий співробітник НДЧ Тітов Андрій В’ячеславович (випускник 2005 р.) – переможець конкурсу магістерських робіт НТУУ «КПІ». Закінчів аспірантуру у 2010 році. Має 8 наукових публікацій та 5 патентів. Брав участь у багатьох міжнародних наукових конференціях. Інженер Кліско Андрій Валерійович (випускник 2007 р.). Аспірант заочної форми навчання, виконує дисертаційну роботу з удосконалення процесів штампування обкочуванням фланцевих деталей. Має 3 наукові публікації та 5 патентів. Аспірант Борис Руслан Степанович (випускник 2007 р.). Виконує наукову роботу по виготовленню біметелевих трубчастих елементів з різнорідних матеріалів. Має 4 наукові публікації та 6 патентів. Аспірант Лавриненков Антон Дмитрович (випускник 2009 р.). Виконує наукову роботу по удосконаленню процесів поверхневого пластичного деформування з додатковим фізико механічним впливом. Має 2 наукові публікації та 2 патенти.