History of DepartmentИстория кафедрыІсторія кафедри

У 2007 році колектив кафедри зазнав тяжкої втрати – передчасно пішли з життя два професори О.С. Пшенишнюк та Л.Т. Кривда. Професор, доктор технічних наук Кривда Леонід Трохимович (випускник 1960 р), працював на кафедрі з 1963 року, читав курси: “Ковальсько-штампувальне обладнання”, “Теорія автоматичного регулювання та гнучкі виробничі системи ковальсько-штампувального виробництва” та “Спеціальні розділи ковальсько-штампувального устаткування”. Він засновник та керівник наукового напрямку досліджень з штампування обкочуванням. Автор 60 друкованих наукових робіт, та 42 винаходів. Автор закордонних патентів у Німеччині, США, Франції і в Італії. Автор монографії “Теорія і практика штампування обкочуванням”, співавтор навчального посібника “Спеціальні методи обробки металів тиском”. Підготував трьох кандидатів наук. Професор, доктор технічних наук Пшенишнюк Олександр Сидорович (випускник 1975 р.) працював на кафедрі з 1975 року, читав курси: “Теорія автоматичного регулювання”, “Автоматизація та роботизація ковальсько-штампувального виробництва” і “Проектування цехів”. Автор 90 друкованих наукових робіт, у тому числі 40 винаходів у галузі штампування обкочуванням. Окрім України статті друкувалися у Росії, Великобританії, Китайській Народній Республіці, Польщі, Болгарії. Мав закордонні патенти у Сполучених Штатах Америки, у Франції, Італії та в Німеччині. За сумісництвом працював ректором Українського фінансово-економічного інституту. Нагороджений орденами «За трудові заслуги» 4-го ступеня,  «Хрестом  Пошани за духовне відродження», та знаком «Відмінник освіти України». Академік Академії кібернетичних наук України, співавтор чотирьох монографій. Курси, які вони викладали почали читати штатні співробітники доц. Гожій С.П., доц. Маковей В.О., ас. Горностай В.М. В цей період під науковим керівництвом проф. Стеблика В.І. захистили кандидатські дисертації асистент Орлюк М.В. (2006р.) та асистент Калюжний О.В. (2007р.) з технології витягування порожнистих складно-профільних виробів, а також докторську дисертацію доц. Калюжний В.Л. по забезпеченню якості виробів в процесах холодного об’ємного штампування. До складу кафедри за сумісництвом були запрошені висококваліфіковані  науковці: доктор технічних наук Баглюк Г.А. – завідувач відділом Інституту проблем матеріалознавства НАН України, випускник кафедри 1979 року, фахівець в галузі порошкової металургії; доктор технічних наук, професор Стародуб М.П. – директор центру перспективних технологій Банкнотно-монетного Двору Національного банку України, фахівець в галузі організації виробництва; доктор технічних наук Ноговіцин О.В. – директор Департаменту науково-технічного та інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості Міністерства промислової політики України, фахівець в галузі обробки металів тиском у прокатному виробництві. Вони забезпечили більш тісний контакт науковців кафедри з промисловими підприємствами  та інститутами НАН України. У 2007 році перед кафедрою були поставлені нові завдання у зв’язку із запровадженням в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за наказом Міністерства освіти  і науки України Пілотного проекту «Дослідницький університет НТУУ «КПІ». Головною метою проекту було створення та реалізація в Україні  моделі вищого навчального закладу дослідницького типу з відпрацюванням механізмів функціонування сучасних форм інтеграції науки, освіти та інновацій, а також підготовки нового покоління дослідників і висококваліфікованих фахівців для наукомістких галузей вітчизняної економіки, здійснення інноваційної діяльності в ринкових умовах, розвитку економіки, побудованої на знаннях. Враховуючи це, істотно було розширено напрямки наукової та навчальної діяльності кафедри, яка к тому часу вже мала назву – кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів (наказ ректора від 10.02.2004р.) Враховуючи спецефічні вимоги машинобудівних підприємств промисловості України до фахіфців, на кафедрі відкрито наступні спеціалізації: –    інформаційно-технічна підготовка виробництва в машинобудуванні; –    системи технологій в наукоємному виробництві; –    створення виробів з наноструктурних та композиційних матеріалів. В цей період спостерігається зростання обсягів госпдоговірних робот з авіадвигунобудівними підприємствами України ВАТ «Мотор Січ» та Запорізьке машинобудівне підприємство «Прогрес» ім. вкадеміка О.Г. Івченко під науковим керівництвом проф. Тітова В.А. за тематикою підвищення надійності та ресурсу газотурбінних двигунів для авіаційної техніки, а також для газоперекачуючих станцій.