History of DepartmentИстория кафедрыІсторія кафедри

Не дивлячись на глибоку економічну кризу в Україні, яка почалась наприкінці 2008 року, науково-виробничі стосунки науковців кафедри з промисловими підприємствами України стало поширюватись. З 2006 року обсяг фінансування по госпдоговірним роботам з підприємствами України щорічно зростав, а у 2009 році він вже перевищував обсяг держбюджетного фінансування на 15-20%, що відповідає показникам провідних дослідницьких університетів за кордоном. Ефективність робіт за тематикою пружно-пластичного складання роторів барабанно-дискової конструкції  у 2009 році склала по актам впровадження на підприємствах авіаційної галузі близько 1,5 млн. грн. Високий техніко-економічний ефект було отримано при впровадженні процесів поверхневого пластичного деформування відповідальних елементів конструкцій авіаційних двигунів, а також результатів модифікації структури конструкційних матеріалів  в умовах ізотермічного пресування, що виконано спільно з Запорізьким національним університетом (д.т.н. професором Качаном О.Я.). Поширились також наукові стосунки з підприємствами України. Так у 2009 році на базі спільних наукових робіт була захищена в НТУУ «КПІ» кандидатська дисертація головним технологом Запорізького машинобудівного конструкторського бюро «Прогрес» Кондратюком Є.В., під науковим керівництвом проф. Тітова В.А. Для забезпечення професійної орієнтації студентів в ці роки підписані довгострокові договори з промисловими підприємствами АНТК ім. О.К. Антонова, ПО «Лтава» (м. Полтава), «Банкнотно-монетний двір» Національного банку України, відкрито філіал кафедри на заводі «Червоний луч» (Луганська обл.) та іншими. Вони передбачили єдиний цикл навчання та професійної підготовки студентів кафедри починаючи з  третього курсу шляхом проходження цільових практик, виконання спільних проектів на базі підприємств, а також підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників підприємств на базі кафедри. Так у 2008-2009 роках 65-70% студентів проходили практики на підприємствах за довгостроковими договорами, а другу вищу освіту отримало 3 слухачі промислових підприємств. В рамках міжнародного співробітництва кафедрою налагоджені науково-педагогічне та науково-технічне співробітництво з Люблінським технічним університетом (Польща) та «Союзом Кузнецов России» (Російська Федерація). На подальший розвиток науково–професійної складової виховання студентів позитивно вплинула довгострокова угода, що підписана була в той час за ініціативою адміністрації Механіко-машинобудівного інституту, між Національною академією наук України та НТУУ «КПІ». Основні положення цієї угоди передбачали розвивати навчально-наукову роботу студентів із залученням наукової бази інститутів НАН України. Ця угода стала чинною основою функціонування філій кафедри, що були створені у Інституті проблем матеріалознавства НАН України у 2006 році (керівник філії – д.т.н., с.н.с., Баглюк Г.А.) та Інституті проблем міцності НАН України у 2008 році (керівник філії – д.т.н., проф. Ляшенко Б.А.). Керівники філій, колишні випускники кафедри, забезпечили магістерську наукову підготовку студентів та проведення наукових робіт та навчання із залученням технічної бази інститутів НАН України. Почали інтенсивно розвиватися наукові робити з Інститутом надтвердих матеріалів НАН України та з Інститутом електрозварювання НАН України. Робота кафедри в режимі дослідницького університету забезпечила інтенсивний розвиток лабораторної бази, яка стала основою для виконання магістерських дисертацій випускниками кафедри. Подальший розвиток отримала лабораторія кафедри зносостійких покриттів та тертя (науковий керівник – к.т.н., доц. Маковей В.О.). Створені комп’ютеризовані установки для дослідження процесів сумісного витягування різнорідних металів, ізотермічного пресування металів, в тому числі порошкових, в умовах великих деформацій зсуву та інше. Тематика кращих магістерських робіт формувалась на замовлення підприємств та виконувалась в рамках господарчих договорів. Підготовка магістрів починалась з ІІІ – ІV курсів навчання, ще в рамках бакалавратури. Щорічно магістерські дисертації були визнані в числі кращих робіт та відмічені наказом по НТУУ «КПІ», так у 2007 році – студент Борис Р.С. (ІІІ місце по університету, у 2008 році – студент Акопян В.В. та у 2009 році – Лавриненков А.Д. (подяки ректора). За підсумками 2009 року кафедра зайняла перше міце по якості магістерських робіт в НТУУ «КПІ». Для підвищення рівня конструкторської підготовки студентів кафедри у 2007 році на штатну посаду було запрошено Заслуженого винахідника України, кандидата технічних наук, доцента Тривайла Михайла Семеновича, який очолив винахідницьку роботу на кафедрі, залучив до цієї роботи молодих співробітників та студентів старших курсів кафедри.