Теорія автоматичного регулювання

Інтенсифікація виробництва, створення автоматичних ліній на базі прогресивних технологічних процесів – одна з важливих задач, що стоять перед промисловістю країни на сучасному етапі.
Важлива роль у вирішенні цих завдань належить засобам механізації та автоматизації, автоматизованим ковальсько – штампувальним комплексам, у створенні яких все більшого місце відводиться системам автоматичного регулювання. Останнє вимагає від сучасного фахівця, який працює в області обробки металів тиском, певних навичок у проектуванні та розрахунках такого, роду систем.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт по дисципліні «Теорія автоматичного  регулювання»