Olga Holak

HoliyvikВипускниця (2001р) закінчила аспірантуру по спеціальності 05.03.05. «Процеси і машини обробки тиском». Працює над дисертаційною роботою на тему: “Розвиток аналітичних методів розрахунку розмірів та форми заготовок і переходів при витягуванні коробчатих виробів із листового металу». Читає курс “Мікропроцесорна техніка”, веде практичні заняття з курсів “Інформатика та обчислювальна техніка”, ”Системи автоматизованого проектування”, “Обладнання ковальсько-штампувального виробництва”. Має три наукові роботи і один винахід.
Email: k_OMD@ukr.net

Профіль в системі Інтелект: Холявік Ольга Віталіївна