Borody Yuriy

Borodiy

PhD

In 1999 he graduated from the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Mechanical Engineering Institute, Master’s degree in “Equipment for metal forming”.

In 2013 he defended his dissertation on “Increasing the stability of separating dies by combined surface hardening.”

Author of 13 articles and 7 patents.

Teaches disciplines: “Design of shops”, “Electrical equipment of forging and stamping production, conducts laboratory and practical classes in the disciplines” Machine Parts “,” Computer Science “,” Fundamentals of friction, wear and lubrication “,” Technology of production of forging and stamping equipment “, manages diploma projects of bachelors and masters.

Research interests: technologies of combined surface hardening of separating dies and heavy-duty machine parts.

Email: borodiyyuriy@ukr.net

List of articles

 1.  Влияние электроискрового легирования на износ режущих элементов штампов. Маковей В.А., Бородий Ю.П. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2001. № 9. с. 30-33.
 2.  Повышение ресурса эксплуатации высоконагруженных колесных пар локомотивов. Маковей В.А., Бородий Ю.П., Силич В.Н. Технологические системы. 2/2003. с. 89-94.
 3. Повышение стойкости разделительных штампов. Маковей В.А., Бородий Ю.П. Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение. № 45. 2004. с. 35-38.
 4. Вплив поверхневого зміцнення на характер зношування ріжучих кромок. Маковей В.А., Бородий Ю.П. Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение. № 50. 2007. с. 111-117.
 5. Формування та дослідження комбінованих зносостійких покриттів на ріжучих кромках штампів та на деталях машин. Маковей В.О., Бородій Ю.П., Куріхін В.С. Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение. № 55. 2009. с. 256-264.
 6. Профілювання гвинтоподібних труб обкочуванням. Маковей В.О., Бородій Ю.П., Кліско А.В., Проценко П.Ю. Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування. № 60. 2010. с. 55-59.
 7. Підвищення стійкості ріжучих елементів розділяючих штампів поверхневим зміцненням. Бородій Ю.П. Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування. № 60. 2010. с. 60-63.
 8. Маковей В.О. Розрахунковий аналіз напружено-деформованого стану ріжучих елементів розділових штампів/ Маковей В.О., Бородій Ю.П., Проценко П.Ю.// Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2012. № 4 (33). – С. 227-231.
 9. Бородий Ю.П. Экспериментальное исследование особенностей формирования поверхностного износостойкого слоя рабочих элементов разделительных штампов/ Бородий Ю.П., Маковей В.А.// Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 2 (37). – 2013. – ПолтНТУ. – С. 61-65.
 10. Маковей В.О. Моделювання зміцнення поверхні валів обкочуванням/ Маковей В.О., Бородій Ю.П., Проценко П.Ю., Акімкін А.М.// Збірник наукових праць Донбаської державної машинобудівної академії (Обробка металів тиском). – № 2 (36). – 2013. – ДДМА. – С. 46-52.
 11. Бородій Ю.П. Розробка технологій та устаткування для нанесення комбінованих зносостійких покриттів на деталі типу валу/ Бородій Ю.П.// Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (серія: галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 2 (41). – 2014. – ПолтНТУ. – С. 139-146.
 12. Бородій Ю.П. Створення та дослідження комбінованих зносостійких покриттів на ріжучих кромках ножів для різання дроту/ Бородій Ю.П// Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 2 (41). – 2014. – ПолтНТУ. – С. 147-155.
 13. Бородій Ю.П. Дослідження процесу зношування ножів для різання дроту/ Бородій Ю.П.// Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування, вип. 70. К.: – 2014. – С. 122-129.

Patents

 1. Пат. на корисну модель №29485 Україна, МПК C12M 3/00. Апарат для культивування клітин/ Тривайло М.С., Карачун В.В., Мельник В.М., Бородій Ю.П., Кривець О.О. (Україна) НТУУ. – № u2007 11235  Заявл. 10.10.2007; Опубл. 10.01.2008, Бюл. №.
 2. Пат. на корисну модель №35489 Україна, МПК B21C 25/00. Інструмент для пресування труб/ Калантир С.Ф., Тривайло М.С., Тітов В.А., Сабол С.Ф., Бородій Ю.П. (Україна) НТУУ. – № u200803924 Заявл. 28.03.2008; Опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18, 2008 р.
 3. Пат. на корисну модель №38005 Україна, МПК B21C 23/00. Інструмент для високошвидкісного пресування/ Тривайло М.С., Маковей В.О., Бородій Ю.П., Сабол С.Ф. (Україна) НТУУ. – № u200803174 Заявл. 12.03.2008; Опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24, 2008 р.
 4. Пат. на корисну модель №40858 Україна, МПК В23Н 1/00. Спосіб електроіскрового зміцнення поверхні металів та сплавів/ Маковей В.О., Бородій Ю.П., Куріхін В.С. (Україна) НТУУ. – № u2008 13977 Заявл. 04.12.2008; Опубл. 27.04.2009, Бюл. №8.
 5. Пат. на корисну модель №47277 Україна, МПК G01N 3/56. Спосіб для дослідження стійкості ріжучих елементів/ Маковей В.О., Бородій Ю.П., Куріхін В.С., Москаленко В.І. (Україна) НТУУ. – № u2009 07686 Заявл. 21.07.2009; Опубл. 25.01.2010, Бюл. №2.
 6. Пат. на корисну модель №60663 Україна, МПК B21D 15/00. Спосіб формування гвинтових канавок на трубчастих тонкостінних заготовках роликовим обкочуванням з використанням внутрішнього протитиску/ Маковей В.О., Проценко П.Ю., Бородій Ю.П., Кліско А.В. (Україна) НТУУ. – № u201014396 Заявл. 01.12.2010; Опубл. 25.06.2011, Бюл. №12, 2011 р.
 7. Пат. на корисну модель № 68389 Україна, МПК G01N 3/30 (2006.1). Спосіб випробування стрічкового кільцевого зразка на втому/ Тривайло М.С., Сабол С.Ф., Бородій Ю.П., Слівчук П.М. (Україна) НТУУ. – № u2011 10326 Заявл. 23.08.2011; Опубл. 26.03.2012, Бюл. №6.
  Тези доповідей
 8. Зменшення динамічних навантажень на інструмент при швидкісному пресуванні. Проценко П.Ю., Сабол С.Ф., Бородій Ю.П., Кліско А.В. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування». 2010 р. с. 48-49.
 9. Інструмент для пресування труб. Мельник В.С., Сабол С.Ф., Бородій Ю.П., Кліско А.В. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування». 2010. С. 51-52.
 10. Спосіб для дослідження стійкості ріжучих елементів штампів. Акімкін А.М., Бородій Ю.П., Кліско А.В. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування». Підсекція «Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів». 2011. С. 30-31.
 11. Пасова передача з автоматичним перемиканням швидкостей. Кравчук А.В., Суботенко Г.М., Бородій Ю.П., Тривайло М.С. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування». Підсекція «Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів» 2012 р. с. 69-70.
 12. Підвищення стійкості розділових штампів комбінованим поверхневим зміцненням. Бородій Ю.П. Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти». 14-16 травня 2012 року. Київ. с. 34.
 13. Бородій Ю.П. Моделювання процесу гідроформування гвинтоподібних труб/ Бородій Ю.П., Проценко П.Ю., Мельник В.// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування». Підсекція «Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів». – Київ: НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 4-6.
 14. Рекало М.О. Спосіб виготовлення біметалевих виробів/ Рекало М.О., Сабол С.Ф., Бородій Ю.П.// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки; секція «Машинобудування», підсекція «Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів». – К. – 2014. С.31-32.
 15. Бородій Ю.П. Аналіз напружено-деформованого стану ножів при різанні дроту/ Бородій Ю.П.//  Тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти», присвяченої 115-річчю підготовки спеціалістів а області ОМТ 19-23 травня 2014 р. – Київ. С. 60-61.
 16. Бородій Ю.П. Дослідження процесу зношування ножів для різання дроту/ Бородій Ю.П.// Тези ХV Міжнародної науково-технічної конференції “Прогресивна техніка, технологія і інженерна освіта” 23-27 червня 2014 р. – Київ. – 2014. С. 55-57.

Profile in Intellect:   Бородій Юрій Петрович