Mikhail Orlyuk

Foto1

PhD

PhD (since 2006), Associate Professor (since 2015). He graduated from Kyiv Polytechnic Institute in 1995.

Associate Professor of Department, Deputy Executive Secretary of the Admissions Committee of NTUU “KPI».

Author of more than 30 publications and 5 patents.

Teaches disciplines: “Technology of cold stamping and die stamping design”, “Intensification of sheet metal stamping”.

Research interests: Optimization of metal deformation processes using computer modeling.

Email: minorkpi@ukr.net

Profile in Intellect: : Орлюк Михайло Володимирович

List of articles

 1.  V.I. Stiebliuk, K.Lukasik, O.V. Kholiavik, J.G. Rozov, M.V. Orljuk. Metody wytwarzania cienkosciennych wyrobow drazonych ze stali X10CRNI18-8. // Scientific Bulletin of Chelm. Section of Technical Sciexces. – 2007. – № 1. – S. 203 – 208.
 2.  М.В. Орлюк, О.В. Холявік, Д.М. Савченко, К.Лукасик. Комп’ютерне моделювання процесу витягування прямокутних коробчастих виробів у середовищі DEFORM-3D. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування – К.: НТУУ «КПІ». – 2010. – №60. – С. 81 – 83.
 3.  Стеблюк В.І., Орлюк М.В., Шкарлута Д.Б. Дослідження процесу волочіння трубчастих виробів з внутрішнім профілем через матриці, що обертаються, зі спеціальним гвинтовим профілем. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування – К.: НТУУ «КПІ». – 2011. – № 61 Т1 – С. 101 – 106.
 4.  Стеблюк В.І., Холявік О.В., Орлюк М.В. Визначення параметрів напружено-деформованого стану при витягуванні короб-частих деталей із заготовок, розрахованих методом потенціалу // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 46(952) – С. 98 – 101.
 5. Орлюк М.В. Дослідження вільного згину лопатки турбіни реверса. // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2015. – № 1(40). – С.92-96.
 6. Бень І.В., Орлюк М.В. Вплив параметрів сітки скінчених елементів при моделюванні процесу вирубування деталей в середовищі DEFORM 3D // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 47(1166) – С. 11 – 14.

Patents

 1. Спосіб одержання порожнистих циліндричних виробів із змінною товщиною стінки: Пат. 36907 А. Україна, МПК 7 В21D3500 В.І. Стеблюк, М.В. Орлюк, І.І. Хоменко. – № 2000021037: Заявл. 22.02.2000; Опубл. 16.04.2001, Бюл. №3. – 4с. іл.
 2. Балон високого тиску: Пат. на корисну модель № 20453. Україна, МПК (2006) F17C 1/00/ Яворський В.С., Стеблюк В.І., Орлюк М.В. – № u 2006 09018: Заявл. 14.08.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. №1. – 4с. іл.
 3. Балон високого тиску: Пат. на корисну модель № 43168. Україна, МПК (2009) F17C 1/00/ Стеблюк В.І., Яворський В.С., Орлюк М.В. – № u 2009 00912: Заявл. 06.02.2009; Опубл. 10.08.2009, Бюл. №15. – 4с. іл.
 4. Збірний балон для газів під тиском: Пат. на корисну модель № 55116. Україна, МПК (2009) F17C 1/00/ Носар Є.А., Стеблюк В.І., Орлюк М.В. – № u 2010 05244: Заявл. 29.04.2010; Опубл. 10.12.2010, Бюл. №23. – 4с. іл.
 5. Штамп для гнуття заготовок із несиметричним профілем: Пат. на корисну модель № 85850. Україна, МПК (2013.01) B12D 7/00/ Орлюк М.В., Стеблюк В.І., Пархомчук В.А., Тітов В.А., Пінда В.М., Качан О.Я.- № u 2013 01714: Заявл. 13.02.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. №23. – 4с. іл.