Natalia Zlochevska

злочквська

PhD

PhD (2015) in the specialty 05.03.05 – processes and machines for pressure treatment. The topic of the dissertation is “Ensuring the mechanical properties of homogeneous and structurally inhomogeneous materials in the plastic formation of parts”. Assistant of the Department of Mechanics of Plasticity of Materials and Resource-Saving Processes of NTUU “KPI” (2009). She graduated from NTUU “KPI” Department of Metal forming processes in 2005. Author of 2 monographs, 30 scientific works, including 7 patents of Ukraine. He teaches the disciplines “Technology of manufacturing of plastic parts ” and “Fundamentals of stamping technology”.

Research interests: – Ensuring the mechanical properties of materials in the plastic formation of parts

email: zlochevskaya.natali@gmail.com

Profile in Intellect: Злочевська Наталія Констянтинівна

Monography

Теорія та практика обробки металів тиском / Під ред. Богуслаєва В.О., Бобиря М.І., Тітова В.А., Качана О.Я. – Запоріжжя, вид. АТ «Мотор СіЧ», 2016. -522с.

Articles

 1. Тітов В.А. Аналітична оцінка інтенсивності деформацій металу у гвинтовому каналі /В.А. Тітов, Н.К. Злочевська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування” – 2007. № 50. – С. 146 – 149 (Входить в НМБ РІНЦ).
 2. Добровлянський С.М. Установка для дослідження пресування в ізотермічних умовах /С.М. Добровлянський, П.С. Вишневський, С.Ф. Калантир, Н.К. Злочевська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування” – 2009. – № 56. – С. 189-192. (Входить в НМБ РІНЦ).
 3. Титов В.А. Определение эффективных упругих характеристик композитов с несовершенным контактом компанентов / В.А. Титов, Н.К. Злочевская // Наукові нотатки Луцького национального технического университета Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка») – 2009.- № 25, частина ІІ. С. 276-280.
 4. Добровлянський С.М. Розробка системи виміру та методики тарування датчика зусилля/ С.М. Добровлянський, П.С. Вишневський, С.Ф. Калантир, Н.К. Злочевська Є.В. Честнов // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування” – 2009. – № 57. – С. 208-210. (Входить в НМБ РІНЦ).
 5. Титов В.А. Моделирование процессов пластического деформирования композиционных материалов с учетом топологических особенностей структуры /В.А. Титов, Н.К. Злочевская, О.В. Алексеенко // Обработка материалов давлением.– 2009. – №2(21). С. 106-114.
 6. Тітов В.А. Деякі особливості пластичного деформування металевих композиційних матеріалів з армуючими компонентами довільної форми / В.А. Тітов, А.Д. Лавріненков, Н.К. Злочевська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування” – 2010.- № 59. – С.135-139. (Входить в НМБ РІНЦ).
 7. Тітов В.А. Особливості процесів формоутворення заготовок лопаток з титанового сплаву системи Ti – TiВ2 / В.А. Тітов, О.Я. Качан, О.Г. Моляр, Ю.С. Кресанов, Н.К.Злочевська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування” – 2011. – № 61. -С.95-101. (Входить в НМБ РІНЦ).
 8. Семенченко А.И. Изотермическое прессование литых заготовок из сплава АК7ч / А.И Семенченко, Н.К. Злочевская, А.Г. Вернидуб, Л.К Шеневидько // Вестник Национального технического университета України “Киевский политехнический институт”, серия “Машиностроения” – 2011. – № 62.- С.237-241. (Входить в НМБ РІНЦ).
 9. Злочевська Н.К. Деякі закономірності формування структурних властивостей ливарного сплаву АК7ч в умовах інтенсивних пластичних деформацій / Н.К. Злочевська, В.М. Дука, В.В. Піманов, П.С. Вишневський // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування”. – 2011. – № 62. – С. 251-254 (Входить в НМБ РІНЦ).
 10. Тітов В.А. Дослідження параметрів процесу ізотермічного пресування заготовок з титанових сплавів / В.А. Тітов, Н.К. Злочевська, А.Д. Лавріненков, Т.Р. Гараненко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2011. – № 46 – С. 67-72 (Входить в НМБ РІНЦ).
 11. Злочевська Н.К. Закономірності формування структурних та механічних властивостей сплава системи Zr-Nb в умовах інтенсивних пластичних деформацій // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 43. – С. 114-120. (Входить в НМБ РІНЦ)
 12. Тітов В.А. Вплив форми каналу матриці на параметри процесу деформування заготовок при гвинтовому уширяючому пресуванні / В.А. Тітов, Н.К. Злочевська, О.В. Герасимова // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування”. – 2014. – № 72. С. 124-129. (Входить в НМБ РІНЦ).
 13. Титов В.А. Некоторые особенности механики поведения дисперсного включения в металлической матрице при больших пластических деформациях / В.А.Титов, А.Д. Лавриненков, Н.К. Злочевская // Обработка материалов давлением. – 2012. – № 2(31). – С. 45-52.
 14. Титов В.А. Некоторые закономерности формирования структуры и механических свойств многофазных сплавов в условиях интенсивных пластических деформаций / В.А. Титов, Н.К. Злочевская, В.П. Ламашевский // Fizică ʂi tehnică: procese, modele, experimente. – 2013. – №1. ISSN 1857-0437. – С. 15-22. (Іноземне видання).
 15. Титов В.А. Особенности комплексного процесса изготовления заготовок лопаток из эвтектически упрочненных титановых сплавов / В.А. Титов, Н.К. Злочевская, А.Я. Качан, И.Г. Савчинский, П.С. Вишневский // Металлург. – 2014. – № 2. – С. 87-92. (Іноземне видання, входить в SCOPUS).
 16. Титов В.А. Закономірності формування механічних та структурих властивостей гомогнггих та стуктурно-неоднорідних матеріалів в умовах великих пластичних деформацій зсуву / В.А. Тітов, Н.К. Злочевська// Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 24 – С. 145-153.
 17. Злочевська Н.К.Формування механічних і структурних властивостей сплаву 1420 в умовах великих пластичних деформацій зсуву / Н.К. Злочевска, А.В. Тітов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – №-С.
 18. Пат 34303 України, МПК В21С25/00. Матриця для гарячого пресування. / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, С.Ф. Калантир, Р.С. Борис, Н.К. Злочевська/ -№u200801986; заявл. 18.02.2008; опубл 11. 2008, Бюл.15.
 19. Пат. 37997 України, МПК В21С25/00. Матриця для пресування / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, С.Ф. Калантир, Н.К. Злочевська. – № u200801988; заявл. 18.02.2008;  опубл. 25.12.2008 р,. Бюл.24.
 20. Пат. 40862 України, МПК В21С23/02. Спосіб пресування виробів / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, С.Ф. Калантир, Н.К. Злочевська, В.В. Піманов. – № u200813982; заявл. 04.12.2008; опубл. 27.04.2009 р, Бюл.8.
 21. Пат. 41526 України, МПК В21С25/00. Спосіб пресування виробів / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, С.Ф. Калантир, Н.К. Злочевська. – № u200814917; заявл. 24.12.2008; опубл. 25.05.2009р., Бюл.10.
 22. Пат. 64346 України, МПК В21С25/00 Матриця для зміцнення матеріалу при багаторазовому пресуванні  /В.А. Тітов, М.С. Тривайло, Н.К. Злочевська, Е.В. Кондратюк, Г.І. Пейчев. – № u201102822; заявл. 10.03.2011; опубл 10.11.2011, Бюл.21.
 23. Пат. 87075 України, МПК В21С23/08 Cпосіб пресування виробів / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, Н.К. Злочевська. – № u201307485; заявл. 12.06.2013; опубл 27.01.2014р., Бюл.2.
 24. Пат. 93122 України,  МПК В21С37/00 Пристрій для кутового пресування / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, Н.К. Злочевська,  Г.А. Баглюк. – № u201400815; заявл. 29.01.2014; опубл 25.09.2014р., Бюл.18.
 25. Тітов В.А. Розробка методів забезпечення механічних властивостей при формоутворенні деталей з структурно-неоднорідних матеріалів /А.В. Тітов, Н.К. Злочевська // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: Тези доповідей. ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, Київ, 14-16 травня 2012р. / НТУУ «КПІ». – К., 2012. – С.76-77.
 26. Титов В.А. Использование винтовой уширяющей экструзии для формирования свойств сплавов и структурно-неоднородных материалов /А.В. Титов, Н.К. Злочевская, П.С. Вишневський // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: Тези доповідей. ІVМіжнародна науково-технічна конференція, Київ, 14-17 травня 2013 р. / НТУУ «КПІ». – К., 2013. – С.72-74.
 27. Титов В.А. Особенности формирования структуры и механических свойств сплавов многофазных сплавов в условиях больших деформацій сдвига /А.В. Титов, Н.К. Злочевская // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: Тези доповідей. V Міжнародна науково-технічна конференція, Київ, 19-23 травня 2014 р. / НТУУ «КПІ». – К., 2014– С.19 – 21.
 28. Титов В.А. Обеспечение механических свойств при формооброзовании деталей из гомогенных и структурно-неоднородных материалов /А.В. Титов, Н.К. Злочевская // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: Тези доповідей. V Міжнародна науково-технічна конференція, Київ, 19-23 травня 2014 р. / НТУУ «КПІ». – К., 2014– С. 74-76.
 29. Титов В.А. Обеспечение механических свойств деталей из структурно-неоднородных материалов при изотермическом прессовании/А.В. Титов, Н.К. Злочевская // Прогресивная техника и технология и инжекнерное образование: Тезисы докладов. XIV Международная научно-техническая конференція, г. Киев-Севастополь, 25-28 июня 2013 г./ НТУУ «КПИ». –К., – С.93-94.
 30. Титов В.А. Вплив форми каналу матриці при гвинтовому уширяючому пресуванні на параметри процесу деформування заготовок /В.А. Титов, Н.К. Злочевская // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: Тези доповідей. VІІ Міжнародна науково-технічна конференція, Київ-Херсон 30 травня – 03 червня 2016 р. / НТУУ «КПІ». – К., 2016– С. 68-72.