Valery Pimanov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PhD

In 2009 he graduated from the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Mechanical Engineering Institute, Master of Engineering Mechanics with a degree in “Equipment for metal forming”.

In 2012 he graduated from the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, specialty 05.03.05 “Processes and machines for pressure treatment”.

Since 2012 he has been working as an assistant at the department.

Author of more than 12 articles and 9 patents.

Teaches disciplines: “Fundamentals of professional activity”, “Factors of successful employment”, conducts practical classes in the discipline “Engineering and computer graphics”, “Design of die tool and molds”, laboratory work on courses: “Methods of measuring and recording parameters of metal forming processes”, “Technology of cold forging”, “Numerical methods of analysis of metal forming processes “, “Theory of automatic control and flexible production systems”.

Research interests: technologies for making products from low-plastic and hard-to-deform materials by cold forging.

Email: pimanov_omt@ukr.net

Profile in Intellect: Піманов Валерій Володимирович

List of articles

 1. Калюжний В. Л. Безвідходні технології виготовлення профілів із сталей. / Калюжний В. Л., Горностай В.М., Калюжний О.В., Піманов В.В. // Наукові нотатки Міжвузівський збірник. Луцький національний технічний університет. Вип. 25, частина 1, 2009р., с. 157-161.
 2. Калюжний В. Л. Силові режими та якість виробів при холодному видавлюванні порожнистих виробів із сталі в умовах прикладання розтягую чого зусилля до заготовки. / Калюжний В. Л., Сабол С. Ф., Калюжний О.В., Піманов В.В // Наукові нотатки Міжвузівський збірник. Луцький національний технічний університет. Вип. 25, частина 2, 2009р., с. 103-109.
 3. Пат. №40855 України, МПК (2009) G01N 3/10 Установка для випробувань на осьове навантаження і кручення в умовах гідростатичного тиску. Пат. №40855 України, МПК (2009) G01N 3/10 Калюжний В. Л, Калюжний О.В. Піманов В. В. Паляничко Є. М. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u200812972; Заявл. 04.10.2008, Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8/2009.
 4. Пат. №40973 України, МПК (2009) B21J 13/02 Штамп для виготовлення порожнин в заготовках з важкодеформуючих матеріалів. Пат. №40973 України, МПК (2009) B21J 13/02 Калюжний В. Л, Калюжний О.В. Піманов В. В. Паляничко Є. М. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u200814989; Заявл. 25.12.2008, Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8/2009.
 5. Пат. №40862 України, МПК (2009) B21С 23/02 Спосіб пресування виробів. Пат. №40862 України, МПК (2009) B21С 23/02 Тітов В.А., Тривайло М.С., Калантир С.Ф., Злочевська Н.К., Піманов В.В. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- №u200813982; Заявл. 04.12.2008– Опубл. 27.04.2009, бюл. № 8/2009.
 6. Калюжный В. Л. Математическое моделирование процесса обжима заготовок со ступенчатой полостью. / Калюжный В. Л., Калюжный А. В., Пиманов В. В. // Вестник НТУУ КПИ. Машиностроение, вып.55.–Київ.–2008., стр. 160-167.
 7. Калюжний В.Л. Розробка конструкцій та розрахунок конструктивних параметрів штампу для холодного видавлювання з ростягом сталевих порожнистих виробів. / Калюжний В.Л., Сабол С.Ф., Калюжний О.В., Піманов В.В. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов  №2(21) – 2009. Краматорск. с. 382-386.
 8.  Пат. №42443 України, МПК (2009) G01N 3/10 Установка для випробувань на осьове навантаження і кручення в умовах гідростатичного тиску / Пат. №42443 України, МПК (2009) G01N 3/10 Калюжний В. Л, Калюжний О.В., Піманов В. В. Паляничко Є. М. (Україна). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- №u200814924; Заявл. 24.12.2008 – Опубл. 10.07.2009, бюл. № 13/2009.
 9. Пат. №46783 України, МПК (2009) B23D 23/00 Штамп для різання прутків і труб прямокутного перерізу / Пат. №46783 України, МПК (2009) B23D 23/00 Калюжний О.В. Піманов В. В. Паляничко Є. М. (Україна). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- №u200906016; Заявл. 11.06.2009  – Опубл. 11.01.2010, бюл. №1/2010.
 10. Калюжний В.Л. Штамп для виготовлення порожнистих виробів з важкодеформівних матеріалів / Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Піманов В.В. // Вестиник НТУ ХПИ. Машинобудування, №31. Харьков.-2009. с. 45-50
 11. Калюжний В.Л. Випробування мало пластичних матеріалів в умовах гідростатичних тисків / Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Піманов В.В., Паляничко Є.М. // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №57. Київ.-2009. с. 88-91.
 12.  Калюжний В.Л. Математичне моделювання холодного комбінованого видавлювання заготовок із сталі 20 / Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Піманов В.В., Носар Є.А. / Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №59. Київ.-2010. с. 43-45.
 13.  Калюжний О.В. Розрахунковий аналіз холодного зворотного видавлювання конічних порожнин / Калюжний О.В., Піманов В.В., Савчук І.М. // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №60. Київ.-2010. с. 64-67.
 14.  Калюжний О.В. Виготовлення складових деталей виробу «балон» з заданими механічними властивостями здеформованого металу / Калюжний О.В., Піманов В.В. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов  №2(23) – 2010. Краматорск. с. 117-121.
 15. Калюжний В.Л. Визначення параметрів холодного видавлювання заготовок карбувальних пуансонів із інструментальних сталей / Калюжний В.Л., Піманов В.В. // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №61. Київ.-2011. с. 100-103.
 16. Піманов В.В. Аналіз процесу холодного видавлювання з диференційованим протитиском порожнин штампів із інструментальних сталей / Піманов В.В. // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №62. Київ.-2011. с. 158-161.
 17. Злочевська Н.К. Деякі закономірності формування структури властивостей ливарного сплаву АК7ч в умовах інтенсивних пластичних деформацій/ Злочевська Н.К., Дудка В.М., Піманов В.В., Вишневський П.С // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №62. Київ.-2011. с. 251-254.
 18. Калюжний В.Л. Холодне видавлювання ступінчатих порожнин пресформ із сталі 12ХН3А в умовах дії диференційованого протитиску на заготовку/ Калюжний В.Л., Піманов В.В., Орлюк М.В. // Вісник НТУ ХПІ. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Новітні рішення в сучасних технологіях. – Харків.-2011. -№46.-  с. 34-41.
 19. Пат. №68396 України, МПК (2011.01) B21D 26/02. Пристрій для обтиску горловини виробу балон / Пат. №68396 України, МПК (2011.01) B21D 26/02. Калюжний О.В. Піманов В. В. Солонуха В. М., Калюжний В.Л. (Україна). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- №u201110335; Заявл. 23.08.2011 – Опубл. 26.03.2012, бюл. №6/2012.
 20. Калюжний В.Л. Інтенсифікація технології виготовлення виробу «Балон 180х180» / Калюжний В.Л., Запорожщенко А.С., Піманов В.В. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов  №2(31) – 2012. Краматорск. с. 136-140.
 21. Калюжний В.Л. Визначення параметрів холодного видавлювання порожнин сферичним пуансоном в умовах дії диференційованого протитиску на заготовку / Калюжний В.Л., Піманов В.В. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов  №4(29) – 2012. Краматорск. с. 124-132.
 22. Розов Ю.Г. Аналіз технології виготовлення трубчатих виробів із сталі 20Х17Н2 / Розов Ю.Г., Піманов В.В., Шкарлута Д.Б // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №64. Київ.-2012. с. 234-238.
 23. Калюжний В.Л. Холодне видавлювання виробів із малопластичних сталей  з диференційованим протитиском / Калюжний В.Л., Піманов В.В. // Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти», с.30.
 24. Розов Ю.Г. Аналіз технології виготовлення трубчатих виробів із сталі 20Х17Н2 гідропресуванням на гладкій оправці/ Розов Ю.Г., Піманов В.В., Шкарлута Д.Б. // Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти», с.28.
 25. Стеблюк В.І., Оснащення та технологія виготовлення прецизійних трубчатих заготовок методом гідроекструзії./ Стеблюк В.І., Піманов В.В. Олександренко Я.С. // Тези доповідей IV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти» 14-17 травня 2013р., стор. 75-76.
 26. Стеблюк В.І. Дослідження процесу гідроекструзії трубчатої заготовки з полігональним профілем внутрішньої поверхні заготовки. / Стеблюк В.І., Піманов В.В. Шкарлута Д.Б., Коптєва О.В. // Тези доповідей IV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти» 14-17 травня 2013р., стор. 77-78.
 27. Піманов В.В. Холодне видавлювання виробів із малопластичних сталей в умовах дії протитиску на заготовку. / Піманов В.В. // Тези доповідей IV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти» 14-17 травня 2013р., стор. 88-89.
 28. Калюжний В.Л. Визначення параметрів холодного видавлювання ступінчатих порожнин в умовах дії диференційованого протитиску на заготовку / Калюжний В.Л., Піманов В.В. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов  №3(36) – 2013. Краматорск. с. 23-31.
 29. Калюжный В.Л. Холодное выдавливание с дифференцированным противодавлением полостей штампов / В.Л. Калюжный, В.В. Пиманов //Материалы международной научно-технической конференции «Современные технологии обработки материалов давлением: моделирование, проектирование, производство», посвященной 70-летию кафедры «Машины и технологии обработки металлов давлением» им. И.А. Норицына. Москва 2013г., стр. 29-34.
 30. Піманов В.В. Холодне видавлювання виробів із малопластичних сталей в умовах дії протитиску на заготовку. / Піманов В.В. // Тези доповідей IV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти» 14-17 травня 2013р., стор. 88-89.
 31. Піманов В.В. Інтенсифікація процесів холодного видавлювання порожнистих виробів із малопластичних сталей. / Піманов В.В. // Тези доповідей V Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів
 32. Калюжний В.Л. Вплив кута конусу пуансона на силові режими і якість виробів при роздачі трубчатих заготовок із сталі 12Х18Н10Т / Калюжний В.Л., Піманов В.В., Олександренко Я.С. //Вісник НТУ ХПІ. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Новітні рішення в сучасних технологіях. – Харків.-2013. -№43.-  с. 120-126.