Vladimir Kalyuzhny

Kalygniy

Doctor of Technical Science

(graduated in 1977) has been working at the department since 1977, courses: “Numerical methods of analysis of applied problems of metal forming”, “Technology of cold forging”. Scientific work – research of processes of cold forging. Author of 79 published scientific papers and 22 inventions. He defended his doctoral dissertation on “Forecasting and quality assurance of products in the processes of cold forging.”

Profile in Intellect: Калюжний Володимир Леонідович 

LIST OF PUBLISHED PAPERS

  1. Калюжный В.Л. Качество изделий при холодной открытой и закрытой раздаче трубчатых заготовок из нержавеющей стали / В.Л. Калюжный, А.В. Калюжный, Я.С. Олександренко и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск, 2015 г. – № – С.54-58.  http://www.metaljournal.com.ua/2-293-2/
  2. Калюжный В.Л. Использование давления жидкости для увеличения степени деформации при холодной штамповке соединительных элементов из трубчатых заготовок / В.Л. Калюжный, А.В. Калюжный, Я.С. Олександренко и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск, 2015 г. – № – С.29-34. http://www.metaljournal.com.ua/5-296-201/
  3. Калюжний В.Л. Використання холодного штампування для отримання порожнистого виробу з необхідними властивостями здеформованого металу / В.Л. Калюжний, А.С. Цибенко, Ю.А. Чувільов, Є.Ю. Чувільов // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування – Київ, 2015 р. – №73. – С. 124-130. http://journal.mmi.kpi.ua/article/view/41429/40274
  4. Калюжный В.Л. Холодне формоутворення під кутом плоских фланців на трубчастих заготовках / алюжный В.Л., Д.С. Мехнін, >І. В. Вихованець та ін. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – ДГМА. – Краматорск, 2015 г. – №1 (40) – С. 52-59. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/omd_1(40)_2015/article/11.pdf
  5. Калюжный В.Л. Вплив кута матриці на формоутворення виробів при холодній роздачі трубчатих заготовок з дією тиску рідини на внутрішню поверхню заготовки / В.Л. Калюжный , Я. С. Олександренко // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2015 р.–№49. – С. 78-82. http://qoo.by/Qhb
  6. Калюжный В.Л. Определение усилий извлечения пуансона из деформированной заготовки и выталкивания заготовки из матрицы при холодном выдавливании полых изделий с разной степенью деформации / В.Л Калюжный, Л.И. Алиева, В.Н.Горностай // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – ДГМА. – Краматорск, 2016 г. – №1(42). – С. 92-100. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/1(42)_2016/article/16.pdf.
  7. Калюжний О.В. Комбіноване витягування вісесиметричних порожнистих виробів з листових заготовок із сталі ASSI-316L в одноконусній матриці та матриці спеціального профілю / О.В. Калюжний, С.С. Соколовська  // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов.  – ДГМА.  – Краматорск, 2016 р. – №1 (42). – С. 157-164. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/1(42)_2016/article/26.pdf.
  8. Алієв І.С. Визначення параметрів двохперехідного штампування високих конусних виробів із пластичної міді / І.С. Алієв, В. Л. Калюжний, // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудування та металургії. – Харків, 2016 р. – №30. – С. 3-11. http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/1625

MONOGRAPHS

Калюжний О.В.  Інтенсифікація формоутворюючих процесів холодного листового штампування / О.В. Калюжний, В.Л. Калюжний,  – Київ: ТОВ «Сік Груп Україна», 2015. – 292 с.

MANUALS

Калюжний В.Л. Інтенсифікація листового штампування. Формоутворюючі процеси / В.Л. Калюжний, Калюжний О.В.  // Навчальний посібник. – НТУУ «КПІ» – Київ: Вид-во «Політехніка», 2016. – 300 с.

PATENTS

  1. Патент на корисну модель UA 101348 Україна, МПК B 21 F 1/00. Спосіб глибокого витягування порожнистих виробів в профільованій матриці / Калюжний О.В., Олександренко Я.С., Куліков І.П., Калюжний В.Л. – Заявл. 02.03.2015, опубл. 10.09.2015, Бюл. 17.
  2. Патент на корисну модель UA 102609 МПК B 21 D 41/02, опубліковано 10.11.2015, Бюл. №21 «Спосіб роздачі трубчатих заготовок з протитиском» / Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Олександренко Я.С.