Vadim Hornostai

Gornostay

PhD

In 2000 he graduated from the Institute of Mechanical Engineering, Master of Engineering Mechanics with a degree in “Equipment for metal forming”. From 2000 to 2003 he studied at the graduate school of NTUU “KPI”, Since 2004 he has been working at the Department of MPM and RP. In 2010 he defended his dissertation on “Cold extrusion with the distribution of profiles made of structural metals”

Teaches the following disciplines: Theory of automatic control, heating technology and heating equipment; conducts practical and laboratory work on the following courses: Technology of cold volume stamping, Theoretical analysis of metal forming processes, Numerical methods of analysis of metal forming processes, Automation of metal forming processes and others. Manages students’ dissertations.

Research interests: Obtaining products at low specific forces on the tool.

Email: gornwad@ukr.net

List of articles

 1. Калюжний В.Л. Вплив контактного тертя на процес зворотнього холодного видавлювання стаканів / Калюжний В.Л., Горностай В.М. // Вісник Житомирського інженерно-технічного інституту. №19.–Житомир. 2001. –С. 36-39.
 2. Калюжний В.Л. Розрахунковий аналіз впливу радіуса робочого торця пуансона на процес зворотнього холодного видавлювання стаканів / Калюжний В.Л., Горностай В.М. // Металлургическая и горнорудная промышленность. №8-9, 2002. – С. 519-523.
 3. Калюжний В.Л. Розрахунковий аналіз зворотнього видавлювання стаканів із заготовок різної висоти / Калюжний В.Л., Горностай В.М. // Технологические системы, №3(14). –Киев.– 2002. – С. 73-77.
 4. Калюжний В.Л. Холодне пряме пресування виробів складного профілю / Калюжний В.Л., Горностай В.Н., Губерман М.С., Обухов В.И. // Вестник НТУУ “КПИ”. Машиностроение, вып.43. – Київ. – 2002. – С. 44-46.
 5. Калюжний В.Л. Розрахунково-експериментальний аналіз холодного пресування профілів з роздачею / Калюжний В.Л., Горностай В.М. // Вісник Житомирського  державного технологічного університету. №30. – Житомир. 2004. – С.3-8.
 6. Стародуб М.П. Виготовлення заготовок карбувальних штемпелів холодним пресуванням / Стародуб М.П., Стеблюк В.І., Калюжний В.Л., Маковей В.О., Горностай В.М., Мазепа А.В. // Тематичний збірник наукових праць: Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. Краматорськ, ДДМА 2007. с. 226-230.
 7. В.Л. Калюжний. Моделювання умов навантаження та вплив конструктивних факторів на напружений стан карбувальних штемпелів / В.Л. Калюжний, В.О.Маковей, М.П. Стародуб, В.М. Горностай. // Вісник НТУУ “КПИ” Машинобудування, випуск 54 – Київ. – 2008. с. 5-13.
 8. В.Л. Калюжний. Визначення зусилля прямого холодного видавлювання з роздачею прямокутних профілів / В.Л. Калюжний, О.В. Калюжний, В.М. Горностай, І.Я. Крижанівська. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов, № 1(20)-2009, Краматорск, ДГМА. с. 23-27.
 9. В.Л. Калюжний. Безвідхідні технології виготовлення профілів із сталей / В.Л. Калюжний, О.В. Калюжний, В.М. Горностай, В.В.Піманов // Наукові нотатки Міжвузівський збірник. Луцький національний технічний університет. Вип. 25, частина 1, 2009.с. 107-111.
 10. В.Л. Калюжний. Розрахунковий аналіз холодного прямого видавлювання прямокутних профілів з високовуглецевих сталей / В.Л. Калюжний, М.В. Орлюк, В.М. Горностай, О.С. Запорожченко // Вісник НТУУ “КПИ” Машинобудування, випуск 60 – Київ.-2010. с. 77-81.
 11. Маковей В.А. Проблемы повышения стойкости чеканочных штемпелей / Маковей В.А., Калюжный В.Л., Горностай В.Н. // Стародуб Н.П.; Металлообработка. Научно – производственный журнал. Санткт-Петербург. № 1(55) 2010.с. 39-46.
 12. Горностай В.М. Визначення параметрів видавлювання стальних профілів з роздачею через призматичну матрицю. / Горностай В.М. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. №7.стр.100-104
 13. Горностай В.М. Прямое выдавливание с раздачей профилей из сталей./ Горностай В.М. // Вісник НТУ “ХПІ”.2012 №47.стр110-115.
 14.  Василенко В.О. Деякі підходи до вирішення задачі прямого видавлювання з уширенням, що враховують вплив тертя на кінцеве формоутворення та виникаюче навантаження. / Василенко В.О., Горностай В.М., Кузьменко В.І., Плєснецов С.Ю. // НТУ «ХПI».Вісник НТУ “ХПІ». 2012. №66(972).
 15. Кузьменко В.И. Влияние контактного трения на характер течения и силовой режим процесса прямого выдавливания с уширением. / Кузьменко В.И., Горностай В.Н., Василенко В.О. // ISSN 2079-5459. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 42 (1015).
 16. Калюжний В.Л. Порівняльний аналіз традиційного холодного видавлювання та холодного видавлювання з роздачею заготовок зубчастих коліс та валів. / Калюжний В.Л., Горностай В.М. // ПНТУ імені Ю. Кондратюка. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво.Збірник наукових праць. Випуск2(41) Полтава 2014. Стор. 108-113.

Patents

 1. Пат. 40860 Україна, МПК (2006): B21C 23/00, B23K 20/00, B21D 22/00 Спосіб виготовлення біметалевих виробів. . Пат. 40860 Україна, МПК (2006): B21C 23/00, B23K 20/00, B21D 22/00 Тривайло М.С., Тітов В.А., Борис Р.С., Сабол С.Ф., Горностай В.М., Холявік О.В. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u200813980 ; Заявл. 04.12.2008 Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8/2009.
 2. Пат. 54052 Україна, МПК (2006): B21C 23/00 Спосіб деформаційної обробки: Пат. 54052 Україна, МПК (2006): B21C 23/00 Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Горностай В.М., Піманов В.В., Запорожченко О.С., Єлін Є.М. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u201004901; Заявл. 23.04.2010 Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20/2010.
 3.  Пат. 69279 Україна. МПК (2012.01): В21С23/00 Спосіб виготовлення біметалевих виробів: Пат. 69279 Україна. МПК (2012.01): В21С23/00 Холявік О.В., Горностай В.М., Сабол С.Ф., Тривайло М.С., (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u201111721; Заявл. 04.10.2011 Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8/2012.
 4. Пат. 71351 Україна. МПК (2012.01): В21J 13/02 Пристрій для штампування деталей: Пат. 71351 Україна. МПК (2012.01): В21J 13/02: Сабол С.Ф., Калюжний В.Л., Тривайло М.С., Горностай В.М., Калюжний О.В., Піманов В.В. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u201115658; Заявл. 30.12.2011 Опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13/2012.

Profile in Intellect:  Горностай Вадим Миколайович