Магістратура

Магістерська спеціальність «Обладнання та технологія пластичного формоутворення конструкцій машинобудування»

Спеціалізації:

Інформаційно-технологічна підготовка

Системи технологій у наукоємному виробництві

Створення виробів з наноструктурних та композиційних матеріалів