Новини

з 12 по 24 жовтня – перший календарний контроль (атестація)

Календарний контроль – це проміжний контроль вашої роботи протягом семестру. Проводиться двічі за навчальний семестр.

Щоб ви не прокрастинували, тобто не залишали все на потім, в середині семестра робляться тижні проміжного контролю.

Контроль гарно мотивує, підвищуют відповідальність та ефективність виконання навчального плану. Календарний контроль проводиться за всіма дисциплінами, які вивчаються в даному семестрі.

➡️ Календарний контроль проводиться:

– за результатами модульної контрольної роботи або експрес-контролів, тощо;

– згідно рейтингової системи оцінювання;

– за відсутністю заборгованостей з лабораторних робіт,  вчасного виконання семестрового індивідуального завдання, тощо;

Більш детально методику отримання атестації пояснить твій викладач.

➡️ Календарний контроль показує:

– встигає студент робити все вчасно;

– відповідає рівень набутих знань навичок та вмінь студента;

– проблеми, які виникли під час навчання;

–  допомагає вчасно зреагувати та виправити помилки.

Календарний контроль впливає на загальний бал успішності.

➡️ Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він має незадовільні обидві атестації. Якщо до початку семестрового контролю ліквідовані студентом заборгованості з індивідуальної роботи, передбаченої робочим навчальним планом, студент допускається до семестрового контролю.

➡️ Якщо отримано з трьох або більше навчальних дисциплін «не атестацію» без поважної причини, студент підлягає відрахуванню.

Бути суперстудентом – це реально. Команда ММІ допоможе швидко адаптуватися. Наші поради допоможуть оволодіти навичками роботи з дому.

До зустрічі в КПІ

Сайт ММІ: https://mmi.kpi.ua

Чат в телеграмі: https://t.me/abit_mmi_2018