Навчальний план

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Освітня програма: Прикладна механіка пластичності матеріалів 

1. підготовки бакалаврів з галузі знань 13-Механічна інженерія за спеціальністю 131-Прикладна механіка.

Напрямки підготовки:

  • Системи комп’ютерних технологій  пластичного формоутворення в машинобудуванні
  • “Технології композиційних та наноструктурних конструкцій

2. підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою з галузі знань 13-Механічна інженерія за спеціальністю 131-Прикладна механіка.

Напрямки підготовки:

  • Системи комп’ютерних технологій  пластичного формоутворення в машинобудуванні
  • Технології композиційних та наноструктурних конструкцій
  • Технології озброєння та засобів безпеки

3. підготовки магістр за науковою програмою з галузі знань 13-Механічна інженерія за спеціальністю 131-Прикладна механіка :

  • Системи комп’ютерних технологій  пластичного формоутворення в машинобудуванні
  • Технології композиційних та наноструктурних конструкцій
  • Технології озброєння та засобів безпеки