Навчальний план

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

  1.  підготовки бакалаврів з галузі знань 13-Механічна інженерія за спеціальністю 131-Прикладна механіка за спеціалізацією:

2. підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою з галузі знань 13-Механічна інженерія за спеціальністю 131-Прикладна механіка за спеціалізацією:

3. підготовки магістр за науковою програмою з галузі знань 13-Механічна інженерія за спеціальністю 131-Прикладна механіка за спеціалізацією: