Бородій Юрій Петрович

BorodiyБородій Юрій Петрович, к.т.н., доцент

У 1999 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Механіко-машинобудівний інститут, магістр за спеціальністю «Обладнання для обробки металів тиском».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення стійкості розділових штампів комбінованим поверхневим зміцненням».

Автор 13 статей та 7 патентів.

Викладає дисципліни: «Проектування цехів», «Електричне обладнання ковальсько-штампувального виробництва, веде лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Деталі машин», «Інформатика», «Основи тертя, зношування та змащення», «Технологія виробництва ковальсько-штампувального оснащення», керує дипломними проектами бакалаврів та спеціалістів.

Наукові інтереси: технології комбінованого поверхневого зміцнення розділових штампів та важконавантажених деталей машин.

Email: borodiyyuriy@ukr.net

Список друкованих праць

Статті

 1.  Влияние электроискрового легирования на износ режущих элементов штампов. Маковей В.А., Бородий Ю.П. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2001. № 9. с. 30-33.
 2.  Повышение ресурса эксплуатации высоконагруженных колесных пар локомотивов. Маковей В.А., Бородий Ю.П., Силич В.Н. Технологические системы. 2/2003. с. 89-94.
 3. Повышение стойкости разделительных штампов. Маковей В.А., Бородий Ю.П. Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение. № 45. 2004. с. 35-38.
 4. Вплив поверхневого зміцнення на характер зношування ріжучих кромок. Маковей В.А., Бородий Ю.П. Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение. № 50. 2007. с. 111-117.
 5. Формування та дослідження комбінованих зносостійких покриттів на ріжучих кромках штампів та на деталях машин. Маковей В.О., Бородій Ю.П., Куріхін В.С. Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение. № 55. 2009. с. 256-264.
 6. Профілювання гвинтоподібних труб обкочуванням. Маковей В.О., Бородій Ю.П., Кліско А.В., Проценко П.Ю. Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування. № 60. 2010. с. 55-59.
 7. Підвищення стійкості ріжучих елементів розділяючих штампів поверхневим зміцненням. Бородій Ю.П. Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування. № 60. 2010. с. 60-63.
 8. Маковей В.О. Розрахунковий аналіз напружено-деформованого стану ріжучих елементів розділових штампів/ Маковей В.О., Бородій Ю.П., Проценко П.Ю.// Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2012. № 4 (33). – С. 227-231.
 9. Бородий Ю.П. Экспериментальное исследование особенностей формирования поверхностного износостойкого слоя рабочих элементов разделительных штампов/ Бородий Ю.П., Маковей В.А.// Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 2 (37). – 2013. – ПолтНТУ. – С. 61-65.
 10. Маковей В.О. Моделювання зміцнення поверхні валів обкочуванням/ Маковей В.О., Бородій Ю.П., Проценко П.Ю., Акімкін А.М.// Збірник наукових праць Донбаської державної машинобудівної академії (Обробка металів тиском). – № 2 (36). – 2013. – ДДМА. – С. 46-52.
 11. Бородій Ю.П. Розробка технологій та устаткування для нанесення комбінованих зносостійких покриттів на деталі типу валу/ Бородій Ю.П.// Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (серія: галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 2 (41). – 2014. – ПолтНТУ. – С. 139-146.
 12. Бородій Ю.П. Створення та дослідження комбінованих зносостійких покриттів на ріжучих кромках ножів для різання дроту/ Бородій Ю.П// Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 2 (41). – 2014. – ПолтНТУ. – С. 147-155.
 13. Бородій Ю.П. Дослідження процесу зношування ножів для різання дроту/ Бородій Ю.П.// Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування, вип. 70. К.: – 2014. – С. 122-129.

Патенти

 1. Пат. на корисну модель №29485 Україна, МПК C12M 3/00. Апарат для культивування клітин/ Тривайло М.С., Карачун В.В., Мельник В.М., Бородій Ю.П., Кривець О.О. (Україна) НТУУ. – № u2007 11235  Заявл. 10.10.2007; Опубл. 10.01.2008, Бюл. №.
 2. Пат. на корисну модель №35489 Україна, МПК B21C 25/00. Інструмент для пресування труб/ Калантир С.Ф., Тривайло М.С., Тітов В.А., Сабол С.Ф., Бородій Ю.П. (Україна) НТУУ. – № u200803924 Заявл. 28.03.2008; Опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18, 2008 р.
 3. Пат. на корисну модель №38005 Україна, МПК B21C 23/00. Інструмент для високошвидкісного пресування/ Тривайло М.С., Маковей В.О., Бородій Ю.П., Сабол С.Ф. (Україна) НТУУ. – № u200803174 Заявл. 12.03.2008; Опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24, 2008 р.
 4. Пат. на корисну модель №40858 Україна, МПК В23Н 1/00. Спосіб електроіскрового зміцнення поверхні металів та сплавів/ Маковей В.О., Бородій Ю.П., Куріхін В.С. (Україна) НТУУ. – № u2008 13977 Заявл. 04.12.2008; Опубл. 27.04.2009, Бюл. №8.
 5. Пат. на корисну модель №47277 Україна, МПК G01N 3/56. Спосіб для дослідження стійкості ріжучих елементів/ Маковей В.О., Бородій Ю.П., Куріхін В.С., Москаленко В.І. (Україна) НТУУ. – № u2009 07686 Заявл. 21.07.2009; Опубл. 25.01.2010, Бюл. №2.
 6. Пат. на корисну модель №60663 Україна, МПК B21D 15/00. Спосіб формування гвинтових канавок на трубчастих тонкостінних заготовках роликовим обкочуванням з використанням внутрішнього протитиску/ Маковей В.О., Проценко П.Ю., Бородій Ю.П., Кліско А.В. (Україна) НТУУ. – № u201014396 Заявл. 01.12.2010; Опубл. 25.06.2011, Бюл. №12, 2011 р.
 7. Пат. на корисну модель № 68389 Україна, МПК G01N 3/30 (2006.1). Спосіб випробування стрічкового кільцевого зразка на втому/ Тривайло М.С., Сабол С.Ф., Бородій Ю.П., Слівчук П.М. (Україна) НТУУ. – № u2011 10326 Заявл. 23.08.2011; Опубл. 26.03.2012, Бюл. №6.
  Тези доповідей
 8. Зменшення динамічних навантажень на інструмент при швидкісному пресуванні. Проценко П.Ю., Сабол С.Ф., Бородій Ю.П., Кліско А.В. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування». 2010 р. с. 48-49.
 9. Інструмент для пресування труб. Мельник В.С., Сабол С.Ф., Бородій Ю.П., Кліско А.В. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування». 2010. С. 51-52.
 10. Спосіб для дослідження стійкості ріжучих елементів штампів. Акімкін А.М., Бородій Ю.П., Кліско А.В. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування». Підсекція «Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів». 2011. С. 30-31.
 11. Пасова передача з автоматичним перемиканням швидкостей. Кравчук А.В., Суботенко Г.М., Бородій Ю.П., Тривайло М.С. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування». Підсекція «Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів» 2012 р. с. 69-70.
 12. Підвищення стійкості розділових штампів комбінованим поверхневим зміцненням. Бородій Ю.П. Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти». 14-16 травня 2012 року. Київ. с. 34.
 13. Бородій Ю.П. Моделювання процесу гідроформування гвинтоподібних труб/ Бородій Ю.П., Проценко П.Ю., Мельник В.// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування». Підсекція «Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів». – Київ: НТУУ «КПІ». – 2013. – С. 4-6.
 14. Рекало М.О. Спосіб виготовлення біметалевих виробів/ Рекало М.О., Сабол С.Ф., Бородій Ю.П.// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки; секція «Машинобудування», підсекція «Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів». – К. – 2014. С.31-32.
 15. Бородій Ю.П. Аналіз напружено-деформованого стану ножів при різанні дроту/ Бородій Ю.П.//  Тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти», присвяченої 115-річчю підготовки спеціалістів а області ОМТ 19-23 травня 2014 р. – Київ. С. 60-61.
 16. Бородій Ю.П. Дослідження процесу зношування ножів для різання дроту/ Бородій Ю.П.// Тези ХV Міжнародної науково-технічної конференції “Прогресивна техніка, технологія і інженерна освіта” 23-27 червня 2014 р. – Київ. – 2014. С. 55-57.

Профіль в системі Інтелект: Бородій Юрій Петрович