Калюжний Володимир Леонідович

KalygniyДоктор технічних наук

(випускник 1977р) працює на кафедрі з 1977 року, читає курси: “Чисельні методи аналізу прикладних задач обробки металів тиском”, “Технологія холодного об’ємного штампування”. Наукова робота – дослідження процесів холодного об’ємного штампування. Автор 79 друкованих наукових робіт і 22 винаходів. Захистив докторську дисертацію на тему «Прогнозування та забезпечення якості виробів в процесах холодного об’ємного штампування».

Профіль в системі Інтелект: Калюжний Володимир Леонідович 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

  1. Калюжный В.Л. Качество изделий при холодной открытой и закрытой раздаче трубчатых заготовок из нержавеющей стали / В.Л. Калюжный, А.В. Калюжный, Я.С. Олександренко и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск, 2015 г. – № – С.54-58.  http://www.metaljournal.com.ua/2-293-2/
  2. Калюжный В.Л. Использование давления жидкости для увеличения степени деформации при холодной штамповке соединительных элементов из трубчатых заготовок / В.Л. Калюжный, А.В. Калюжный, Я.С. Олександренко и др. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск, 2015 г. – № – С.29-34. http://www.metaljournal.com.ua/5-296-201/
  3. Калюжний В.Л. Використання холодного штампування для отримання порожнистого виробу з необхідними властивостями здеформованого металу / В.Л. Калюжний, А.С. Цибенко, Ю.А. Чувільов, Є.Ю. Чувільов // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування – Київ, 2015 р. – №73. – С. 124-130. http://journal.mmi.kpi.ua/article/view/41429/40274
  4. Калюжный В.Л. Холодне формоутворення під кутом плоских фланців на трубчастих заготовках / алюжный В.Л., Д.С. Мехнін, >І. В. Вихованець та ін. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – ДГМА. – Краматорск, 2015 г. – №1 (40) – С. 52-59. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/omd_1(40)_2015/article/11.pdf
  5. Калюжный В.Л. Вплив кута матриці на формоутворення виробів при холодній роздачі трубчатих заготовок з дією тиску рідини на внутрішню поверхню заготовки / В.Л. Калюжный , Я. С. Олександренко // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2015 р.–№49. – С. 78-82. http://qoo.by/Qhb
  6. Калюжный В.Л. Определение усилий извлечения пуансона из деформированной заготовки и выталкивания заготовки из матрицы при холодном выдавливании полых изделий с разной степенью деформации / В.Л Калюжный, Л.И. Алиева, В.Н.Горностай // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – ДГМА. – Краматорск, 2016 г. – №1(42). – С. 92-100. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/1(42)_2016/article/16.pdf.
  7. Калюжний О.В. Комбіноване витягування вісесиметричних порожнистих виробів з листових заготовок із сталі ASSI-316L в одноконусній матриці та матриці спеціального профілю / О.В. Калюжний, С.С. Соколовська  // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов.  – ДГМА.  – Краматорск, 2016 р. – №1 (42). – С. 157-164. http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/1(42)_2016/article/26.pdf.
  8. Алієв І.С. Визначення параметрів двохперехідного штампування високих конусних виробів із пластичної міді / І.С. Алієв, В. Л. Калюжний, // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудування та металургії. – Харків, 2016 р. – №30. – С. 3-11. http://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/1625

Монографії

Калюжний О.В.  Інтенсифікація формоутворюючих процесів холодного листового штампування / О.В. Калюжний, В.Л. Калюжний,  – Київ: ТОВ «Сік Груп Україна», 2015. – 292 с.

Посібники

Калюжний В.Л. Інтенсифікація листового штампування. Формоутворюючі процеси / В.Л. Калюжний, Калюжний О.В.  // Навчальний посібник. – НТУУ «КПІ» – Київ: Вид-во «Політехніка», 2016. – 300 с.

Патенти

  1. Патент на корисну модель UA 101348 Україна, МПК B 21 F 1/00. Спосіб глибокого витягування порожнистих виробів в профільованій матриці / Калюжний О.В., Олександренко Я.С., Куліков І.П., Калюжний В.Л. – Заявл. 02.03.2015, опубл. 10.09.2015, Бюл. 17.
  2. Патент на корисну модель UA 102609 МПК B 21 D 41/02, опубліковано 10.11.2015, Бюл. №21 «Спосіб роздачі трубчатих заготовок з протитиском» / Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Олександренко Я.С.