Орлюк Михайло Володимирович

Foto1

Орлюк Михайло Володимирович, 1970 р.н. кандидат технічних наук ( з 2006р.), доцент ( з 2015р.). Закінчив Київський політехнічний інститут  у 1995 р.

Доцент кафедри МПМ та РП, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Автор понад  30 публікацій та 5 патентів.

Викладає дисципліни: “Технологія холодного штампування та конструювання штампів”, “Інтенсифікація листового штампування”.

Наукові інтереси: Оптимізація процесів деформування металів за допомогою комп’ютерного моделювання.

Email:  minorkpi@ukr.net

Профіль в системі Інтелект: Орлюк Михайло Володимирович

 СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 Статті

 1.  V.I. Stiebliuk, K.Lukasik, O.V. Kholiavik, J.G. Rozov, M.V. Orljuk. Metody wytwarzania cienkosciennych wyrobow drazonych ze stali X10CRNI18-8. // Scientific Bulletin of Chelm. Section of Technical Sciexces. – 2007. – № 1. – S. 203 – 208.
 2.  М.В. Орлюк, О.В. Холявік, Д.М. Савченко, К.Лукасик. Комп’ютерне моделювання процесу витягування прямокутних коробчастих виробів у середовищі DEFORM-3D. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування – К.: НТУУ «КПІ». – 2010. – №60. – С. 81 – 83.
 3.  Стеблюк В.І., Орлюк М.В., Шкарлута Д.Б. Дослідження процесу волочіння трубчастих виробів з внутрішнім профілем через матриці, що обертаються, зі спеціальним гвинтовим профілем. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування – К.: НТУУ «КПІ». – 2011. – № 61 Т1 – С. 101 – 106.
 4.  Стеблюк В.І., Холявік О.В., Орлюк М.В. Визначення параметрів напружено-деформованого стану при витягуванні короб-частих деталей із заготовок, розрахованих методом потенціалу // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 46(952) – С. 98 – 101.
 5. Орлюк М.В. Дослідження вільного згину лопатки турбіни реверса. // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2015. – № 1(40). – С.92-96.
 6. Бень І.В., Орлюк М.В. Вплив параметрів сітки скінчених елементів при моделюванні процесу вирубування деталей в середовищі DEFORM 3D // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 47(1166) – С. 11 – 14.

Патенти

 1. Спосіб одержання порожнистих циліндричних виробів із змінною товщиною стінки: Пат. 36907 А. Україна, МПК 7 В21D3500 В.І. Стеблюк, М.В. Орлюк, І.І. Хоменко. – № 2000021037: Заявл. 22.02.2000; Опубл. 16.04.2001, Бюл. №3. – 4с. іл.
 2. Балон високого тиску: Пат. на корисну модель № 20453. Україна, МПК (2006) F17C 1/00/ Яворський В.С., Стеблюк В.І., Орлюк М.В. – № u 2006 09018: Заявл. 14.08.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. №1. – 4с. іл.
 3. Балон високого тиску: Пат. на корисну модель № 43168. Україна, МПК (2009) F17C 1/00/ Стеблюк В.І., Яворський В.С., Орлюк М.В. – № u 2009 00912: Заявл. 06.02.2009; Опубл. 10.08.2009, Бюл. №15. – 4с. іл.
 4. Збірний балон для газів під тиском: Пат. на корисну модель № 55116. Україна, МПК (2009) F17C 1/00/ Носар Є.А., Стеблюк В.І., Орлюк М.В. – № u 2010 05244: Заявл. 29.04.2010; Опубл. 10.12.2010, Бюл. №23. – 4с. іл.
 5. Штамп для гнуття заготовок із несиметричним профілем: Пат. на корисну модель № 85850. Україна, МПК (2013.01) B12D 7/00/ Орлюк М.В., Стеблюк В.І., Пархомчук В.А., Тітов В.А., Пінда В.М., Качан О.Я.- № u 2013 01714: Заявл. 13.02.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. №23. – 4с. іл.