Піманов Валерій Володимирович

OLYMPUS DIGITAL CAMERAУ 2009 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Механіко-машинобудівний інститут, магістр інженерної механіки за спеціальністю «Обладнання для обробки металів тиском».

У 2012 році закінчив аспірантуру Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском».

З 2012 року працює асистентом на кафедрі.

Автор понад 12 статей та 9 патентів.

Викладає дисципліни: «Основи професійної діяльності», «Чинники успішного працевлаштування», веде практичні заняття з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Проектування штампів та пресформ», лабораторні роботи з курсів: «Методи вимірювання та реєстрації параметрів ОМТ», «Технологія холодного об’ємного штампування», «Чисельні методи аналізу процесів ОМТ», «Теорія автоматичного регулювання та гнучкі виробничі системи».

Наукові інтереси: технології виготовлення виробів з малопластичних та важкодеформівних матеріалів холодним об’ємним штампуванням.

Email: pimanov_omt@ukr.net

Профіль в системі Інтелект: Піманов Валерій Володимирович

Електроний кабінет

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 1. Калюжний В. Л. Безвідходні технології виготовлення профілів із сталей. / Калюжний В. Л., Горностай В.М., Калюжний О.В., Піманов В.В. // Наукові нотатки Міжвузівський збірник. Луцький національний технічний університет. Вип. 25, частина 1, 2009р., с. 157-161.
 2. Калюжний В. Л. Силові режими та якість виробів при холодному видавлюванні порожнистих виробів із сталі в умовах прикладання розтягую чого зусилля до заготовки. / Калюжний В. Л., Сабол С. Ф., Калюжний О.В., Піманов В.В // Наукові нотатки Міжвузівський збірник. Луцький національний технічний університет. Вип. 25, частина 2, 2009р., с. 103-109.
 3. Пат. №40855 України, МПК (2009) G01N 3/10 Установка для випробувань на осьове навантаження і кручення в умовах гідростатичного тиску. Пат. №40855 України, МПК (2009) G01N 3/10 Калюжний В. Л, Калюжний О.В. Піманов В. В. Паляничко Є. М. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u200812972; Заявл. 04.10.2008, Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8/2009.
 4. Пат. №40973 України, МПК (2009) B21J 13/02 Штамп для виготовлення порожнин в заготовках з важкодеформуючих матеріалів. Пат. №40973 України, МПК (2009) B21J 13/02 Калюжний В. Л, Калюжний О.В. Піманов В. В. Паляничко Є. М. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u200814989; Заявл. 25.12.2008, Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8/2009.
 5. Пат. №40862 України, МПК (2009) B21С 23/02 Спосіб пресування виробів. Пат. №40862 України, МПК (2009) B21С 23/02 Тітов В.А., Тривайло М.С., Калантир С.Ф., Злочевська Н.К., Піманов В.В. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- №u200813982; Заявл. 04.12.2008– Опубл. 27.04.2009, бюл. № 8/2009.
 6. Калюжный В. Л. Математическое моделирование процесса обжима заготовок со ступенчатой полостью. / Калюжный В. Л., Калюжный А. В., Пиманов В. В. // Вестник НТУУ КПИ. Машиностроение, вып.55.–Київ.–2008., стр. 160-167.
 7. Калюжний В.Л. Розробка конструкцій та розрахунок конструктивних параметрів штампу для холодного видавлювання з ростягом сталевих порожнистих виробів. / Калюжний В.Л., Сабол С.Ф., Калюжний О.В., Піманов В.В. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов  №2(21) – 2009. Краматорск. с. 382-386.
 8.  Пат. №42443 України, МПК (2009) G01N 3/10 Установка для випробувань на осьове навантаження і кручення в умовах гідростатичного тиску / Пат. №42443 України, МПК (2009) G01N 3/10 Калюжний В. Л, Калюжний О.В., Піманов В. В. Паляничко Є. М. (Україна). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- №u200814924; Заявл. 24.12.2008 – Опубл. 10.07.2009, бюл. № 13/2009.
 9. Пат. №46783 України, МПК (2009) B23D 23/00 Штамп для різання прутків і труб прямокутного перерізу / Пат. №46783 України, МПК (2009) B23D 23/00 Калюжний О.В. Піманов В. В. Паляничко Є. М. (Україна). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- №u200906016; Заявл. 11.06.2009  – Опубл. 11.01.2010, бюл. №1/2010.
 10. Калюжний В.Л. Штамп для виготовлення порожнистих виробів з важкодеформівних матеріалів / Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Піманов В.В. // Вестиник НТУ ХПИ. Машинобудування, №31. Харьков.-2009. с. 45-50
 11. Калюжний В.Л. Випробування мало пластичних матеріалів в умовах гідростатичних тисків / Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Піманов В.В., Паляничко Є.М. // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №57. Київ.-2009. с. 88-91.
 12.  Калюжний В.Л. Математичне моделювання холодного комбінованого видавлювання заготовок із сталі 20 / Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Піманов В.В., Носар Є.А. / Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №59. Київ.-2010. с. 43-45.
 13.  Калюжний О.В. Розрахунковий аналіз холодного зворотного видавлювання конічних порожнин / Калюжний О.В., Піманов В.В., Савчук І.М. // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №60. Київ.-2010. с. 64-67.
 14.  Калюжний О.В. Виготовлення складових деталей виробу «балон» з заданими механічними властивостями здеформованого металу / Калюжний О.В., Піманов В.В. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов  №2(23) – 2010. Краматорск. с. 117-121.
 15. Калюжний В.Л. Визначення параметрів холодного видавлювання заготовок карбувальних пуансонів із інструментальних сталей / Калюжний В.Л., Піманов В.В. // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №61. Київ.-2011. с. 100-103.
 16. Піманов В.В. Аналіз процесу холодного видавлювання з диференційованим протитиском порожнин штампів із інструментальних сталей / Піманов В.В. // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №62. Київ.-2011. с. 158-161.
 17. Злочевська Н.К. Деякі закономірності формування структури властивостей ливарного сплаву АК7ч в умовах інтенсивних пластичних деформацій/ Злочевська Н.К., Дудка В.М., Піманов В.В., Вишневський П.С // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №62. Київ.-2011. с. 251-254.
 18. Калюжний В.Л. Холодне видавлювання ступінчатих порожнин пресформ із сталі 12ХН3А в умовах дії диференційованого протитиску на заготовку/ Калюжний В.Л., Піманов В.В., Орлюк М.В. // Вісник НТУ ХПІ. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Новітні рішення в сучасних технологіях. – Харків.-2011. -№46.-  с. 34-41.
 19. Пат. №68396 України, МПК (2011.01) B21D 26/02. Пристрій для обтиску горловини виробу балон / Пат. №68396 України, МПК (2011.01) B21D 26/02. Калюжний О.В. Піманов В. В. Солонуха В. М., Калюжний В.Л. (Україна). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- №u201110335; Заявл. 23.08.2011 – Опубл. 26.03.2012, бюл. №6/2012.
 20. Калюжний В.Л. Інтенсифікація технології виготовлення виробу «Балон 180х180» / Калюжний В.Л., Запорожщенко А.С., Піманов В.В. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов  №2(31) – 2012. Краматорск. с. 136-140.
 21. Калюжний В.Л. Визначення параметрів холодного видавлювання порожнин сферичним пуансоном в умовах дії диференційованого протитиску на заготовку / Калюжний В.Л., Піманов В.В. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов  №4(29) – 2012. Краматорск. с. 124-132.
 22. Розов Ю.Г. Аналіз технології виготовлення трубчатих виробів із сталі 20Х17Н2 / Розов Ю.Г., Піманов В.В., Шкарлута Д.Б // Вісник НТУУ КПІ. Машинобудування, №64. Київ.-2012. с. 234-238.
 23. Калюжний В.Л. Холодне видавлювання виробів із малопластичних сталей  з диференційованим протитиском / Калюжний В.Л., Піманов В.В. // Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти», с.30.
 24. Розов Ю.Г. Аналіз технології виготовлення трубчатих виробів із сталі 20Х17Н2 гідропресуванням на гладкій оправці/ Розов Ю.Г., Піманов В.В., Шкарлута Д.Б. // Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти», с.28.
 25. Стеблюк В.І., Оснащення та технологія виготовлення прецизійних трубчатих заготовок методом гідроекструзії./ Стеблюк В.І., Піманов В.В. Олександренко Я.С. // Тези доповідей IV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти» 14-17 травня 2013р., стор. 75-76.
 26. Стеблюк В.І. Дослідження процесу гідроекструзії трубчатої заготовки з полігональним профілем внутрішньої поверхні заготовки. / Стеблюк В.І., Піманов В.В. Шкарлута Д.Б., Коптєва О.В. // Тези доповідей IV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти» 14-17 травня 2013р., стор. 77-78.
 27. Піманов В.В. Холодне видавлювання виробів із малопластичних сталей в умовах дії протитиску на заготовку. / Піманов В.В. // Тези доповідей IV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти» 14-17 травня 2013р., стор. 88-89.
 28. Калюжний В.Л. Визначення параметрів холодного видавлювання ступінчатих порожнин в умовах дії диференційованого протитиску на заготовку / Калюжний В.Л., Піманов В.В. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов  №3(36) – 2013. Краматорск. с. 23-31.
 29. Калюжный В.Л. Холодное выдавливание с дифференцированным противодавлением полостей штампов / В.Л. Калюжный, В.В. Пиманов //Материалы международной научно-технической конференции «Современные технологии обработки материалов давлением: моделирование, проектирование, производство», посвященной 70-летию кафедры «Машины и технологии обработки металлов давлением» им. И.А. Норицына. Москва 2013г., стр. 29-34.
 30. Піманов В.В. Холодне видавлювання виробів із малопластичних сталей в умовах дії протитиску на заготовку. / Піманов В.В. // Тези доповідей IV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів тиском і якості фахової освіти» 14-17 травня 2013р., стор. 88-89.
 31. Піманов В.В. Інтенсифікація процесів холодного видавлювання порожнистих виробів із малопластичних сталей. / Піманов В.В. // Тези доповідей V Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці метеріалів
 32. Калюжний В.Л. Вплив кута конусу пуансона на силові режими і якість виробів при роздачі трубчатих заготовок із сталі 12Х18Н10Т / Калюжний В.Л., Піманов В.В., Олександренко Я.С. //Вісник НТУ ХПІ. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Новітні рішення в сучасних технологіях. – Харків.-2013. -№43.-  с. 120-126.