Горностай Вадим Миколайович

GornostayГорностай Вадим Миколайович к.т.н., старший викладач.

В 2000 році закінчив механікомашинобудівний інститут, магістр інженерної механіки за спеціальністю «Обладнання для обробки металів тиском».З 2000 по 2003 рік навчався в аспірантурі НТУУ «КПІ», З 2004 року працює на кафедрі МПМ та РП. В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Холодне видавлювання з роздачею профілів із конструкційніх металів»

Викладає наступні дисципліни: Теорія атоматичного регулювання, технологія нагріву та нагрівальне обладнання; веде практичні та лабораторні роботи з таких курсів: Технологія холодного об’ємного штампування, Теоретичний аналіз процесів ОМТ, Чисельні мктоди аналізу процесів ОМТ, Автоматизація процесів КШВ та інші. Керує дипломними роботами студентів.

Наукові інтереси: Отримання виробів при знижених питомих зусиллях на інструменті.

Email: gornwad@ukr.net

Список наукових робіт

 1. Калюжний В.Л. Вплив контактного тертя на процес зворотнього холодного видавлювання стаканів / Калюжний В.Л., Горностай В.М. // Вісник Житомирського інженерно-технічного інституту. №19.–Житомир. 2001. –С. 36-39.
 2. Калюжний В.Л. Розрахунковий аналіз впливу радіуса робочого торця пуансона на процес зворотнього холодного видавлювання стаканів / Калюжний В.Л., Горностай В.М. // Металлургическая и горнорудная промышленность. №8-9, 2002. – С. 519-523.
 3. Калюжний В.Л. Розрахунковий аналіз зворотнього видавлювання стаканів із заготовок різної висоти / Калюжний В.Л., Горностай В.М. // Технологические системы, №3(14). –Киев.– 2002. – С. 73-77.
 4. Калюжний В.Л. Холодне пряме пресування виробів складного профілю / Калюжний В.Л., Горностай В.Н., Губерман М.С., Обухов В.И. // Вестник НТУУ “КПИ”. Машиностроение, вып.43. – Київ. – 2002. – С. 44-46.
 5. Калюжний В.Л. Розрахунково-експериментальний аналіз холодного пресування профілів з роздачею / Калюжний В.Л., Горностай В.М. // Вісник Житомирського  державного технологічного університету. №30. – Житомир. 2004. – С.3-8.
 6. Стародуб М.П. Виготовлення заготовок карбувальних штемпелів холодним пресуванням / Стародуб М.П., Стеблюк В.І., Калюжний В.Л., Маковей В.О., Горностай В.М., Мазепа А.В. // Тематичний збірник наукових праць: Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. Краматорськ, ДДМА 2007. с. 226-230.
 7. В.Л. Калюжний. Моделювання умов навантаження та вплив конструктивних факторів на напружений стан карбувальних штемпелів / В.Л. Калюжний, В.О.Маковей, М.П. Стародуб, В.М. Горностай. // Вісник НТУУ “КПИ” Машинобудування, випуск 54 – Київ. – 2008. с. 5-13.
 8. В.Л. Калюжний. Визначення зусилля прямого холодного видавлювання з роздачею прямокутних профілів / В.Л. Калюжний, О.В. Калюжний, В.М. Горностай, І.Я. Крижанівська. // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов, № 1(20)-2009, Краматорск, ДГМА. с. 23-27.
 9. В.Л. Калюжний. Безвідхідні технології виготовлення профілів із сталей / В.Л. Калюжний, О.В. Калюжний, В.М. Горностай, В.В.Піманов // Наукові нотатки Міжвузівський збірник. Луцький національний технічний університет. Вип. 25, частина 1, 2009.с. 107-111.
 10. В.Л. Калюжний. Розрахунковий аналіз холодного прямого видавлювання прямокутних профілів з високовуглецевих сталей / В.Л. Калюжний, М.В. Орлюк, В.М. Горностай, О.С. Запорожченко // Вісник НТУУ “КПИ” Машинобудування, випуск 60 – Київ.-2010. с. 77-81.
 11. Маковей В.А. Проблемы повышения стойкости чеканочных штемпелей / Маковей В.А., Калюжный В.Л., Горностай В.Н. // Стародуб Н.П.; Металлообработка. Научно – производственный журнал. Санткт-Петербург. № 1(55) 2010.с. 39-46.
 12. Горностай В.М. Визначення параметрів видавлювання стальних профілів з роздачею через призматичну матрицю. / Горностай В.М. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. №7.стр.100-104
 13. Горностай В.М. Прямое выдавливание с раздачей профилей из сталей./ Горностай В.М. // Вісник НТУ “ХПІ”.2012 №47.стр110-115.
 14.  Василенко В.О. Деякі підходи до вирішення задачі прямого видавлювання з уширенням, що враховують вплив тертя на кінцеве формоутворення та виникаюче навантаження. / Василенко В.О., Горностай В.М., Кузьменко В.І., Плєснецов С.Ю. // НТУ «ХПI».Вісник НТУ “ХПІ». 2012. №66(972).
 15. Кузьменко В.И. Влияние контактного трения на характер течения и силовой режим процесса прямого выдавливания с уширением. / Кузьменко В.И., Горностай В.Н., Василенко В.О. // ISSN 2079-5459. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 42 (1015).
 16. Калюжний В.Л. Порівняльний аналіз традиційного холодного видавлювання та холодного видавлювання з роздачею заготовок зубчастих коліс та валів. / Калюжний В.Л., Горностай В.М. // ПНТУ імені Ю. Кондратюка. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво.Збірник наукових праць. Випуск2(41) Полтава 2014. Стор. 108-113.

Патенти

 1. Пат. 40860 Україна, МПК (2006): B21C 23/00, B23K 20/00, B21D 22/00 Спосіб виготовлення біметалевих виробів. . Пат. 40860 Україна, МПК (2006): B21C 23/00, B23K 20/00, B21D 22/00 Тривайло М.С., Тітов В.А., Борис Р.С., Сабол С.Ф., Горностай В.М., Холявік О.В. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u200813980 ; Заявл. 04.12.2008 Опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8/2009.
 2. Пат. 54052 Україна, МПК (2006): B21C 23/00 Спосіб деформаційної обробки: Пат. 54052 Україна, МПК (2006): B21C 23/00 Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Горностай В.М., Піманов В.В., Запорожченко О.С., Єлін Є.М. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u201004901; Заявл. 23.04.2010 Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20/2010.
 3.  Пат. 69279 Україна. МПК (2012.01): В21С23/00 Спосіб виготовлення біметалевих виробів: Пат. 69279 Україна. МПК (2012.01): В21С23/00 Холявік О.В., Горностай В.М., Сабол С.Ф., Тривайло М.С., (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u201111721; Заявл. 04.10.2011 Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8/2012.
 4. Пат. 71351 Україна. МПК (2012.01): В21J 13/02 Пристрій для штампування деталей: Пат. 71351 Україна. МПК (2012.01): В21J 13/02: Сабол С.Ф., Калюжний В.Л., Тривайло М.С., Горностай В.М., Калюжний О.В., Піманов В.В. (Україна); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».- № u201115658; Заявл. 30.12.2011 Опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13/2012.

Профіль в системі Інтелект: Горностай Вадим Миколайович