Злочевська Наталія Констянтинівна

злочквська

Кандидат технічних наук (2015р.) зі спеціальності 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. Тема дисертації « Забезпечення механічних властивостей гомогенних та структурно-неоднорідних матеріалів при пластичному формоутворенні деталей». Асистент кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів НТУУ «КПІ» (2009р.). Закінчила НТУУ «КПІ» кафедру обробки металів тиком у 2005 році. Автор 2 монографій, 30 наукових праць з них 7 патентів України. Викладає дисципліни «Технологія виготовлення деталей з пластмас» та «Основи технології штампувального машинобудування».

Наукові інтереси: – Забезпечення механічних властивостей матеріалів при пластичному формоутворенні деталей

Контакти: zlochevskaya.natali@gmail.com

Профіль в системі Інтелект: Злочевська Наталія Констянтинівна

Список наукових праць:

Монографія

Теорія та практика обробки металів тиском / Під ред. Богуслаєва В.О., Бобиря М.І., Тітова В.А., Качана О.Я. – Запоріжжя, вид. АТ «Мотор СіЧ», 2016. -522с.

Наукові праці:

 1. Тітов В.А. Аналітична оцінка інтенсивності деформацій металу у гвинтовому каналі /В.А. Тітов, Н.К. Злочевська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування” – 2007. № 50. – С. 146 – 149 (Входить в НМБ РІНЦ).
 2. Добровлянський С.М. Установка для дослідження пресування в ізотермічних умовах /С.М. Добровлянський, П.С. Вишневський, С.Ф. Калантир, Н.К. Злочевська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування” – 2009. – № 56. – С. 189-192. (Входить в НМБ РІНЦ).
 3. Титов В.А. Определение эффективных упругих характеристик композитов с несовершенным контактом компанентов / В.А. Титов, Н.К. Злочевская // Наукові нотатки Луцького национального технического университета Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка») – 2009.- № 25, частина ІІ. С. 276-280.
 4. Добровлянський С.М. Розробка системи виміру та методики тарування датчика зусилля/ С.М. Добровлянський, П.С. Вишневський, С.Ф. Калантир, Н.К. Злочевська Є.В. Честнов // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування” – 2009. – № 57. – С. 208-210. (Входить в НМБ РІНЦ).
 5. Титов В.А. Моделирование процессов пластического деформирования композиционных материалов с учетом топологических особенностей структуры /В.А. Титов, Н.К. Злочевская, О.В. Алексеенко // Обработка материалов давлением.– 2009. – №2(21). С. 106-114.
 6. Тітов В.А. Деякі особливості пластичного деформування металевих композиційних матеріалів з армуючими компонентами довільної форми / В.А. Тітов, А.Д. Лавріненков, Н.К. Злочевська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування” – 2010.- № 59. – С.135-139. (Входить в НМБ РІНЦ).
 7. Тітов В.А. Особливості процесів формоутворення заготовок лопаток з титанового сплаву системи Ti – TiВ2 / В.А. Тітов, О.Я. Качан, О.Г. Моляр, Ю.С. Кресанов, Н.К.Злочевська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування” – 2011. – № 61. -С.95-101. (Входить в НМБ РІНЦ).
 8. Семенченко А.И. Изотермическое прессование литых заготовок из сплава АК7ч / А.И Семенченко, Н.К. Злочевская, А.Г. Вернидуб, Л.К Шеневидько // Вестник Национального технического университета України “Киевский политехнический институт”, серия “Машиностроения” – 2011. – № 62.- С.237-241. (Входить в НМБ РІНЦ).
 9. Злочевська Н.К. Деякі закономірності формування структурних властивостей ливарного сплаву АК7ч в умовах інтенсивних пластичних деформацій / Н.К. Злочевська, В.М. Дука, В.В. Піманов, П.С. Вишневський // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування”. – 2011. – № 62. – С. 251-254 (Входить в НМБ РІНЦ).
 10. Тітов В.А. Дослідження параметрів процесу ізотермічного пресування заготовок з титанових сплавів / В.А. Тітов, Н.К. Злочевська, А.Д. Лавріненков, Т.Р. Гараненко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2011. – № 46 – С. 67-72 (Входить в НМБ РІНЦ).
 11. Злочевська Н.К. Закономірності формування структурних та механічних властивостей сплава системи Zr-Nb в умовах інтенсивних пластичних деформацій // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 43. – С. 114-120. (Входить в НМБ РІНЦ)
 12. Тітов В.А. Вплив форми каналу матриці на параметри процесу деформування заготовок при гвинтовому уширяючому пресуванні / В.А. Тітов, Н.К. Злочевська, О.В. Герасимова // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, серія “Машинобудування”. – 2014. – № 72. С. 124-129. (Входить в НМБ РІНЦ).
 13. Титов В.А. Некоторые особенности механики поведения дисперсного включения в металлической матрице при больших пластических деформациях / В.А.Титов, А.Д. Лавриненков, Н.К. Злочевская // Обработка материалов давлением. – 2012. – № 2(31). – С. 45-52.
 14. Титов В.А. Некоторые закономерности формирования структуры и механических свойств многофазных сплавов в условиях интенсивных пластических деформаций / В.А. Титов, Н.К. Злочевская, В.П. Ламашевский // Fizică ʂi tehnică: procese, modele, experimente. – 2013. – №1. ISSN 1857-0437. – С. 15-22. (Іноземне видання).
 15. Титов В.А. Особенности комплексного процесса изготовления заготовок лопаток из эвтектически упрочненных титановых сплавов / В.А. Титов, Н.К. Злочевская, А.Я. Качан, И.Г. Савчинский, П.С. Вишневский // Металлург. – 2014. – № 2. – С. 87-92. (Іноземне видання, входить в SCOPUS).
 16. Титов В.А. Закономірності формування механічних та структурих властивостей гомогнггих та стуктурно-неоднорідних матеріалів в умовах великих пластичних деформацій зсуву / В.А. Тітов, Н.К. Злочевська// Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 24 – С. 145-153.
 17. Злочевська Н.К.Формування механічних і структурних властивостей сплаву 1420 в умовах великих пластичних деформацій зсуву / Н.К. Злочевска, А.В. Тітов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – №-С.
 18. Пат 34303 України, МПК В21С25/00. Матриця для гарячого пресування. / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, С.Ф. Калантир, Р.С. Борис, Н.К. Злочевська/ -№u200801986; заявл. 18.02.2008; опубл 11. 2008, Бюл.15.
 19. Пат. 37997 України, МПК В21С25/00. Матриця для пресування / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, С.Ф. Калантир, Н.К. Злочевська. – № u200801988; заявл. 18.02.2008;  опубл. 25.12.2008 р,. Бюл.24.
 20. Пат. 40862 України, МПК В21С23/02. Спосіб пресування виробів / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, С.Ф. Калантир, Н.К. Злочевська, В.В. Піманов. – № u200813982; заявл. 04.12.2008; опубл. 27.04.2009 р, Бюл.8.
 21. Пат. 41526 України, МПК В21С25/00. Спосіб пресування виробів / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, С.Ф. Калантир, Н.К. Злочевська. – № u200814917; заявл. 24.12.2008; опубл. 25.05.2009р., Бюл.10.
 22. Пат. 64346 України, МПК В21С25/00 Матриця для зміцнення матеріалу при багаторазовому пресуванні  /В.А. Тітов, М.С. Тривайло, Н.К. Злочевська, Е.В. Кондратюк, Г.І. Пейчев. – № u201102822; заявл. 10.03.2011; опубл 10.11.2011, Бюл.21.
 23. Пат. 87075 України, МПК В21С23/08 Cпосіб пресування виробів / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, Н.К. Злочевська. – № u201307485; заявл. 12.06.2013; опубл 27.01.2014р., Бюл.2.
 24. Пат. 93122 України,  МПК В21С37/00 Пристрій для кутового пресування / В.А. Тітов, М.С. Тривайло, Н.К. Злочевська,  Г.А. Баглюк. – № u201400815; заявл. 29.01.2014; опубл 25.09.2014р., Бюл.18.
 25. Тітов В.А. Розробка методів забезпечення механічних властивостей при формоутворенні деталей з структурно-неоднорідних матеріалів /А.В. Тітов, Н.К. Злочевська // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: Тези доповідей. ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, Київ, 14-16 травня 2012р. / НТУУ «КПІ». – К., 2012. – С.76-77.
 26. Титов В.А. Использование винтовой уширяющей экструзии для формирования свойств сплавов и структурно-неоднородных материалов /А.В. Титов, Н.К. Злочевская, П.С. Вишневський // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: Тези доповідей. ІVМіжнародна науково-технічна конференція, Київ, 14-17 травня 2013 р. / НТУУ «КПІ». – К., 2013. – С.72-74.
 27. Титов В.А. Особенности формирования структуры и механических свойств сплавов многофазных сплавов в условиях больших деформацій сдвига /А.В. Титов, Н.К. Злочевская // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: Тези доповідей. V Міжнародна науково-технічна конференція, Київ, 19-23 травня 2014 р. / НТУУ «КПІ». – К., 2014– С.19 – 21.
 28. Титов В.А. Обеспечение механических свойств при формооброзовании деталей из гомогенных и структурно-неоднородных материалов /А.В. Титов, Н.К. Злочевская // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: Тези доповідей. V Міжнародна науково-технічна конференція, Київ, 19-23 травня 2014 р. / НТУУ «КПІ». – К., 2014– С. 74-76.
 29. Титов В.А. Обеспечение механических свойств деталей из структурно-неоднородных материалов при изотермическом прессовании/А.В. Титов, Н.К. Злочевская // Прогресивная техника и технология и инжекнерное образование: Тезисы докладов. XIV Международная научно-техническая конференція, г. Киев-Севастополь, 25-28 июня 2013 г./ НТУУ «КПИ». –К., – С.93-94.
 30. Титов В.А. Вплив форми каналу матриці при гвинтовому уширяючому пресуванні на параметри процесу деформування заготовок /В.А. Титов, Н.К. Злочевская // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: Тези доповідей. VІІ Міжнародна науково-технічна конференція, Київ-Херсон 30 травня – 03 червня 2016 р. / НТУУ «КПІ». – К., 2016– С. 68-72.