Гараненко Тетяна Романівна

фотоСтарший викладач кафедри. Випускниця (2012 р.) закінчила аспірантуру по спеціальності 05.03.05 «Процеси і машини обробки тиском». Працює над дисертаційною роботою на тему: «Розробка процесу деформування широкохордових лопаток ГТД з титанових сплавів».

Веде практичні заняття та лабораторні роботи з курсів «Фізико-механічні основи пластичної деформації», «Деталі машин», «Ковальсько-штампувальне обладнання. Гідропреси та молоти», «Автоматизація ковальсько-штампувального виробництва».

Наукові інтереси:

 • механізми та характеристики надпластичності;
 • надпластичні матеріали;
 • процеси надпластичної формовки та їх викоритсання;

Автор 4 наукових робіт та 2 винаходів.

Контакти: tetiana.garanenko@gmail.com,

https://www.facebook.com/TetianaGaranenko ,

Skype: tanya_garanenko

Список опублікованих наукових праць

 1. Тітов В.А. Дослідження параметрів процесу ізотермічного пресування заготовок з титанових сплавів / Тітов В.А., Злочевська Н.К., Лавріненков А.Д., Гараненко Т.Р. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ”: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2011. – №46 –с. 67-73.
 2. Технологический процесс изготовления пустотелых широкохордных лопаток вентилятора ГТД. Стендовый доклад. Гараненко Т.Р. Международная научно-технологическая конференция «Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок» – АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2014.
 3. Технологический процесс изготовления полой лопатки вентилятора газотурбинного двигателя. Мыленко А.А., Гараненко Т.Р., Рожковская Э.Л. Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: Тезисы докладов. Х Международная научно-техническая конференция. – АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2014.
 4. Использование методов пластического формообразования для изготовление образцов пустотелой лопатки. Гараненко Т.Р. Титов В.А. Тезисы. V Международная научно-техническая конференция «Теоретические и практические проблемы в обработке материалов давлением и качества образования». – г. Киев. – 2014.
 5. Методика розрахунку напружено-деформованого стану деталей складної форми з листових заготовок при безпуансоному штампуванні. Гараненко Т.Р., Тітов В.А. Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції. Секція «Машинобудування» – К.: «НТУУ «КПІ»», 2014 р.
 6. Установка для дослідження деформування титанових сплавів в ізотермічних умовах. Гараненко Т.Р., Вишневський П.С. Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції.  Секція «Машинобудування» – К.: «НТУУ «КПІ»», 2014 р.
 7. Изготовление полых лопаток вентилятора ГТД с ультрамелкозернистой структурой титанового сплава. Гараненко Т.Р. Тезисы. Докладов VIII Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского. – г. Запорожье. – 2015.
 8. Построение кривых деформирования листовых материалов при испытании на изгиб. Титов В.А. Гараненко Т.Р. Тезисы. VI Международная научно-техническая конференция «Теоретические и практические проблемы в обработке материалов давлением и качества образования». – г. Киев. – 2015.
 9. Численное исследование формообразования титановых тонколистовых заготовок методом сверхпластической формовки. Титов В.А. Гараненко Т.Р., Тупчий В.А. Тезисы. VII Международная научно-техническая конференция «Теоретические и практические проблемы в обработке материалов давлением и качества образования». – г. Киев – Херсон. – 2016.
 10. Численное исследование широкохордных полых рабочих лопаток венттилятора. Гараненко Т.Р. Тезисы. Докладов IХ Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского. – г. Запорожье. – 2016.
 11. Титов В.А. Метод экспериментально-аналитического построения кривых деформирования материалов при испытании на изгиб. Сообщение 1. Титов В.А., Гараненко Т.Р. // Обработка материалов давлением. – 2015. – № 2. – С. 74 – 80
 12. Титов В.А. Особенности постороения вязкопластических моделей металлов при испытаниях на изгиб. Сообщение 2. / Титов В.А., Гараненко Т.Р. // Обработка материалов давлением..– 2016. – № 1(42). – С. 45 – 51.
 13. Гараненко Т.Р. Численное исследование широкохордных полых рабочих лопаток вентилятора. / Гараненко Т.Р., Прибора Т.И., Березовский Е.К. // Вестник двигателестроения. – 2016. – №1. – с. 18 – 23.
 14. Розробка експериментально-аналітичного методу побудови моделей деформування металів в умовах надпластичності за результатами на згин. Тітов В.А., Гараненко Т.Р. Тезіси. Докладів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового косплексу». – 2016, 14-18 вересня. – г. Херсон.