Тітов Вячеслав Андрійович

Titov_v_a

Доктор технічних наук

(1996р.) із спеціальності 05.07.04. – технологія виробництва літальних апаратів. Тема дисертації «Технологія пластичного формоутворення елементів конструкцій літальних апаратів з металічних та металополімерних композитів». Старший науковий співробітник зі спеціальності 05.07.04 (1997р.). Професор по кафедрі механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів НТУУ «КПІ» (2005р.). Закінчив НТУУ «КПІ» кафедру обробки металів тиком у 1972 році. Працював з 1972 по 2003 рік у ВАТ Український НДІ авіаційної технології на посадах від інженера до наукового співробітника з 1995 по 2002 рік працював на посаді заступника Генерального директора ДП «Науково-дослідний центр «Авіаційних матеріали» ВАТ Укр. НДІАТ. Спеціаліст по напрямкам : 1. Процеси обробки металів тиском; 2. Технологія виробництва літальних апаратів; 3. Процеси виготовлення конструкції з композитних матеріалів; 4. Авіаційне матеріалознавство. Основний напрямок наукової діяльності – Ресурсозберігаючі технології діагностики технічного стану, забезпечення ресурсу та експлуатаційної надійності виробів машинобудування технологічними методами. Автор 5 монографій, більш 120 наукових праць з них більше 40 авторських свідоцтв.
Email: vat.kpi@gmail.com

Профіль в системі Інтелект: Тітов Вячеслав Андрійович